Miért fontos a tanár és diák tüntetés?

2022 szeptembere óta gyakorlatilag folyamatosan tüntetnek a tanárok és a diákjaik, csupán balos rebellió, vagy értelmes dolog tüntetni?

Nem leszek hosszú, mert tele van a sajtó evvel a témával, egy olyan szempontrendszert szeretnék felvázolni, amiről kevesebb szó esik.

Minden társadalom jövője a gyermekeinkben rejlik. Nyelvtudás, logikus gondolkodás, jövőbe és önmagukba vetett hit, asszertív (nem mások kárára létrejövő) önérdek-érvényesítés, alkalmazkodás, bonyolult szövegek megértése és feldolgozása, háttérinfomációk tudatos elemzése, másság elfogadása. Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyeket egy tudatos állampolgárnak fiatal felnőtt korára el kell sajátítania. Rossz hírem van, ha ezekből egy is hiányzik, az adott ember nem lesz egészséges és teljes tagja a társadalomnak és már rövid távon is szenvedni fog attól, hogy hiányt szenved. Vagy mégsem fog?

Miért nem törekszik mindenki hát erre, nem ROSSZ butának lenni? Az emberi elme csodálatos! Megvédi saját magát attól, hogy folymatosan rosszul érezze magát. Ezt hívják tudományos nyelven kognitív disszonancia-redukciónak. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Azok az emberek, akik a fentiek egyikére másikára nem képesek, meggyőzik saját magukat arról, hogy ez így jó és egyfajta alternatív valóságban kezdenek létezni, megkeresik azokat a véleményeket, amelyek megegyeznek a sajátjukkal és nyájba tömörülnek, elkerülve a rossz érzéseket. Evvel párhuzamosan eltávolodnak azoktól, akik máshogy látják.

Biztosan mindenki a fejéhez kap most! Igen, ez ismerős. Magyarországon már körbeveszik ezek a jelenségek az embert. Utáljuk a melegeket, mert undorítóak (értsd: nem értjük őket és mások, mint mi), felsóhajtunk, ha a zsidó iskola előtt leszállnak az oda járó gyerekek, mert ők olyan ‘mások’, talán jobb nélkülük a buszon, ki tudja mire képesek. Utáljuk a gazdagokat, utáljuk a jó kocsiban feszítőket, mert biztosan lopnak csalnak hazudnak, de azért szeretnénk jól érezni magunkat, hát amint lehet visszaélünk azzal a kis hatalommal, ami nekünk megadatott (ki ne látott volna már olyan állami tisztviselőt, aki szívességet akart tenni, hogy kiszolgál minket?).

Az a helyzet, hogy az ilyen fajta provinciális gondolkodásmód remek táptalaja a populista, autoriter politikai berendezkedésnek, hiszen könnyebben el lehet ültetni az agyakban az alternatív valóságot és könnyebben meg lehet lovagolni és fel lehet srófolni a tájékozatlan ember amúgy is jelen levő ellenérzéseit és félelmeit. Csak felsorolás szinten néhány példa: migráns, Soros, Brüsszel, Gyurcsány, genderelmélet, liberális, baloldal, rezsicsökkentés, háborús infláció. Ezek tudatosan elültetett egyszerű hívószavak, amelyek alapos tudás és megismerés nélkül kialakítanak bizonyos negatív érzéseket azokban az emberekben, akik nem tudnak, vagy nem akarnak alaposan végiggondolni dolgokat.

Rákanyarodok az oktatásra. Ezeket az alapvető tulajdonságokat a pedagógusaink hatására szívjuk magunkba. Ha a pedagógusok létminimum közelében élnek, frusztráltak, fáradtak, FÉLNEK (egzisztenciális félelem) akkor kisebb dolguk is nagyobb annál, minthogy bonyolult összefüggéseket lelkesen átadjanak a diákjaiknak. Ez az ábra magáért beszél.

forrás: Chalk

A tanárok sztrájkra való jogát sajnálatos módon rendkívüli mértékben korlátozták, arra való hivatkozással, hogy a diákok érdekei nem sérülhetnek. Azonban a sztrájknak pont az a lényege, hogy a saját érdekeim érvényesítése érdekében rövid távon mások érdekeit kell sértsem, hogy elérjem a figyelem-felhívást. Pontosan ezért bír különleges értékkel, hogy a diákok kiálltak a tanáraik mellett és megvédik őket, annak ellenére, hogy valóban jogukban áll folymatos oktatásban részesülni és a tüntetések elvben pontosan az ő érdekeiket sértik. Óriási dolog és rendkívüli helyzet ez a fajta szolidarítás.


A tanár-diák tüntetések messze túlmutatnak tehát azon, hogy a pedagógusok magasabb bért kapjanak. És ezt sokan pontosan értik és támogatják. Akik nem értik, azokról szól a fenti eszmefuttatás.

Hírdetés

3 olyan téma, amelyben a legcsúnyábban átverik a magyarokat

Mostanra két párhuzamos valóságban él a kormánypárt és az ellenzék. Az alábbiakban pontokba szedve megkísérlem felfejteni a legnagyobb és legfajsúlyosabb hazugságokat és átveréseket.

 1. A világ egypólusossága nem fenntartható

Már szinte magam is unom, hogy hangsúlyozom írásaimban: mindent történelmi kontextusba kell helyezni, a mai életünk egy történelmi folyamat része.

A liberális demokrácia nem feltétlenül a létező legjobb berendezkedési forma, azonban a történelem nem mutatott még fel ennél jobb rendszert. A pénz alapú kapitalizmus lehetővé teszi, hogy nagy átlagban ki-ki szorgalma és érdemei szerint boldoguljon a világban. Természetesen jelen vannak az anomáliák, a társadalmi mobilizáció azonban soha nem volt egyszerűbb mint most. A liberális demokráciákban élő emberek nagy tömegének egészségesen és békében való történelmi léptékkkel mérve hosszú élet van kilátásban. A szegénység jelen van, de a társadalmi mértékkel mérve marginális, országonként eltérő sűrűségű, de működő szociális védőháló igyekszik fenntartani a legelesettebbeket. Ha van olyan olvasóm, aki önmagát szegénynek tartja, akkor nem tudom min olvassa ezt a cikket. Valószinűleg van hajléka, tud közlekedni, akár távolabbra is a lakóhelyétől és ha beteg, el tud menni orvoshoz. Hozzáfér a világ minden információjához, minden nap tud meleg ételt magához venni, szabadon gyakorolja a vallásását és terjesztheti a véleményét, kap majd nyugdíjat. Történelmi mércével mérve rendkívül gazdag még a legszegényebb demokratikus országban élő állampolgár is.

A történelem próbált már felmutatni egyéb alternatívákat, például a kommunizmust, vagy annak szelídebb formáját, a szocializmust, azonban úgy tűnik a munkások által vezetett proletárdiktatúra és az értelmiség és a rendszert ellenzők megfélemlítése nem volt fegyver, erőszak, besúgás és árulás nélkül fenntartható, nem volt gazdaságos, versenyképes, ráadásul nem is érezték jól magukat benne az állapolgárok. Volt ezen kívül Római birodalom rabszolga-sereggel, királyság örökölhető hatalommal és nincstelen jobbágyokkal, egyik sem maradt fent szerencsére.

Rátérek a mai helyzetre. A Szovjetúnió fenntarthatónak érezte a kommunizmust, azonban mesterségesen fenntartott pufferzónával biztosította magának az elszigeteltségét és a békéjét. Ez a pufferzóna történetesen éppen a kelet európai országokat jelentette, beleértve Magyarországot is. Sztálin és Churchill megállapodtak hát és beáldoztak kb 150 millió embert a két oldal háborítatlan fejlődése érdekében. Ezzel megkezdődött a kelet-nyugat szembenállás és párhuzamos fejlődés. Sajnos mostanra új neve lett: az úgynevezett Hidegháború.

A Szovjetúnió 1991 végére politikailag és gazdaságilag is széthullott, a kommunizmus ezen a néven az 1922-es Nagy Proletárforradalom és 1991 között összesen 69 évig tudta működtetni magát. 1991-től Oroszország lett a korábbi Szovejtúnióból. A korábbi erőszakkal benn tartott puffer országok, mint Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia és a többiek szabadjára lettek engedve, mint ezekben az országokban, mint a kivált orosz utódállamokban (észt, lett, litván stb) és Oroszországban is megkezdődhetett az a fajta fejődés, amit ezek után kívánatosnak tartottak. Szándékosan fogalmaztam homályosan. Ugyanis a 90-es évek elején már senki, SENKI, nem erőltetett rá ezekre az országokra semmit.

Pufferek voltunk

Ne legyünk szemellenzősek sem. Mindeközben a liberális demokráciák (a ‘Nyugat’) árgus szemmel figyelték az eseményeket, hiszen ők mindig és mindenkor pénzt akartak keresni, hiszen a kapitalizmust főleg ez tartja életben. Hamar kiderült számukra, hogy a szocialista berendezkedés egy csőd, mind az emberek, mind az intézmények erkölcsi és anyagi nyomorban leledzenek. És ezt ki is használták alaposan.

Mostanra nagyjából látszik, hogy ezek a keleti országok miképpen birkóztak meg avval, hogy szabadon lettek eresztve. Nagy többségük liberális demokráciát (újra) épített, ismét csatlakozott a Nyugat által már évtizedekkel korábban létrehozott intézményrendszerekhez (IMF, NATO, EU), vagy éppen létrrehozott sajátot (V4). Van olyan ország, aki remekül vette az akadályokat, de a többségük képtelen volt behozni azt a lemaradást, amit a Szovjetúnió ölelő keble jelentett.

Oroszország sem képezett kivételt. Rettentő mérete, bőséges olaj és gázkészletei lehetővé tették volna, hogy stabil, nyugati típusú demokráciát építsen, azonban más utat járt. A volt állami tulajdonban levő gyárakat megszerezte néhány (nagyon kevés) orosz üzletember, akik végtelen gazdagságot értek el, azonban az ország infrastruktúrája, ipara fejlettsége, polgárai egészsége és gazdagsága összességében nagyon elmaradt a nyugati szinttől. Az ország élére pedig egy zavaros átmeneti időszak után 1999-re egy volt hidegháborús ügynök került, akit ma már mindenki ismer: Vladimir Putin.

Putin a hidegháború gyermeke és nem tudta elképzelni, hogy a volt Szovejtúnió, a mostani Oroszország kimaradjon a világpolitikából és ne legyen ismét “tényező” a porondon. Van erről véletlenül egy írásom itt 😀 : írás

Nos itt a saját véleményemmel folytatom. Azt gondolom, hogy Oroszországnak avval kellett volna és kellene foglalkoznia elsősorban, hogy mintaszerű országot épít, ahol az állapolgárok jól élnek, az infrastruktúra remek, annak is van lehetősége megnyilvánulni, aki nem pont Putint képzeli el a hatalomban, ahol virágzik a kultúra és virágzik a gazdaság. Ebben senki és semmi nem akadályozta meg, ráadásul irgalmatlanul nagy bévételei származtak és származnak a kőolaj- és földgázkészletei eladásából. Ha ez a folyamat lezajlódna és tartana most is, csodák csodája helyet kapna magától is a nyugati világban, hiszen pont azt csinálja, amit mindenki más is a fejlett országokban. Nem is lenne kérdés, hogy hány pólusú a világ, csak lenne mégegy erős és gazdag szereplője. Ez nem okozna senkinek sem megrázkódtatást, hiszen van Kanadánk, vagy Ausztráliánk és a jelenlétük senkit sem zavar.

Ehhez képest Putin avval van elfoglalva, hogy erőszakkal visszaemelje országát a világpolitika színpadára, mint világhatalom, zavaros elméletekkel áll elő az ő fenyegettségéről és elszigeteléséről, ami történetesen bődületes nagy ferdítés, hiszen ő maga hozta létre újra azt az ellenpólust, ami ellen vadul és erőszakosan tiltakozik.

És akkor most kanyarodok rá az magyarok átverésére. A mostani Fidesz szavazókat főleg a kommunizmus utálata (Gyurcsány, Dobrev, mint ős-kommunisták!) fűzi össze. Hogyan nem veszik észre, hogy Putin a kommunista időket hozza vissza a saját országában? Ezen kívül teljes mértékben érthetetlen számomra mind Putin, mind Orbán és népe egyre növekvő nyugat-gyűlölete, miközben szinte minden előnyét élvezik annak, ami országaikban a nyugati típusú demokráciákból megmaradt. Mutassunk már olyan Fideszest, aki Ladával jár? Orbán miért nem orosz szuperjetet vesz kormánygépnek? Ha jól látom a mikrobusz, amivel jár, az is német fejlesztés és gyártás. Igaz, az oroszoknál Putin ellenzői hullanak, mint a legyek, de azért névleg élvezik a nyugati típusú demokráciát. A nyugati szankciók értelmetlenek lennének, ha Oroszország nem élvezte volna a nyugati típusú demokráciák termékeit és szolgáltatásait, amit magának nem tudott létrehozni. Miközben a nyugati demokráciáknak egyetlen egy dolog kellett az orosz típusú berendezkedésből: az energia. Semmi több. Ebből áll a mostani energiaválság lényege: olyan olcsó energiából építette a nyugat a gazdagságát, amihez erőszak és vér tapad. Update: egy kedves ismerősöm hívta fel e cikk írása közben a figyelmemet arra a nem elhanyagolható tényre, hogy az oroszok anno milyen véresen vetettek véget a cári hatalomnak. Annyira megrázó, hogy csak kétszerre tudtam végigolvasni. Volt a francia forradalomban is vérengzés, de akkor a 18. században voltunk! Ez pedig a 20. század!

Az a tény, hogy a nyugat az oroszokkal üzletelt, az visszatekintve aggasztó. A kapitalizmus féretette az erkölcsi normákat. Óriási hiba volt. Kár is tagadni. Azt gondoltuk, hogy az olcsó olaj és földgáz miatt félrenézünk és minden rendben lesz. Ez lett a vége.

2. A Rezsicsökkentés

Barba trükk

Az évtized legnagyobb szemfényvesztése és hihetetlen, hogy bevette a magyar nép. Kicsit menjünk bele a részletekbe.

Minden fejlett országban kettéválik a gáz és az áram szállításáért fizetett díj (az infrastruktúra – azaz a gáz és villanyvezetékek, lakossági trafók, ilyesmi), valamint maga az áram és gáz díja. Az egyszerűség kedvéért az áramot és gázt nevezzük Energiának a továbbiakban, a vezetékeket és egyéb kiszolgálókat pedig nevezzük Infrastruktúrának.

Én külföldön élek, magam ki tudom választani, hogy a sok szolgáltató közül melyiket választom pl Energiára. Ennek főleg az áram esetén van jelentősége, hiszen választhatok olyan szolgáltatót, ami ugyan nem a legolcsóbb, de mondjuk a tiszta energiára megy rá. A szolgáltató pedig az Energiatőzsdén veszi meg az áramot mindenféle nagy energiatermelő cégtől. Ami a gázt illeti, ott kevesebb a mozgástér, mert a gázt adott forrásból veszi a kormány. Annyi bizonyos, hogy a gáznak és olajnak is tőzsdei ára van, amit meg is lehet tekinteni például itt. A legelvetemültebbek azt is megnézhetik különben, hogy mely cégek vesznek még mindig orosz olajat: Itt.

Namost, hogyan néz ez ki magyar viszonylatban? A lakossági áram kb felét megtermeli Paks. Paks eladja az áramot az egyeduralkodó Magyar Villamos Műveknek, ami full állami tulajdon. A másik felét valamilyen módon szintén megveszi az MVM, itt látható formában:

Termelés
Az import aránya (sárgával)

Tehát az áram ára kb 70%-ban fix, mint a Kalmopyrin ára, mert megtermeljük nagyjából magunknak. 50 éve ugyanaz. A fennmaradó 30%-ot vesszük a világpiacról, az áramtőzsdén.

Hozzáférhető az is, hogy mennyi volt az áram tőzsdei ára, íme:

Hát nem kell atomfizikusnak lenni ahhoz, hogy meglássuk: az áram tőzsdei ára jó alacsony volt 2011-től. A Rezsicsökkentést tehát nem Orbán Viktor, hanem a hazai termelés és a nemzetközi Energia alacsony ára hozta el a magyaroknak. 2017-2019 esetében láthatunk egy kis növekedést, de ezt nem érezte a magyar fogyasztó, mert a különbséget a költségvetés állta egy alapból, amit az előző 5 év nyereségéből tett félre ilyen esetekre.

Arról már nem is beszélek, hogy miért kell egy államnak beleszólnia a lakossági Energia árába ilyen mértékben? Tiszta kommunizmus (ld régen TEJ hatósági ára). Ennek az az eredménye, hogy amikor igazán szükség lenne Rezsicsökkentésre, pont akkor lép ki az ország belőle. Miért? Mert most kerülne sokba és érdemben nem akar költeni az emberekre! UK kormánya itt most lép be, célzott támogatás formájában, most amikor szükség van rá, mert az emberek megpusztulnak a magas Energia árak miatt. Több milliárd fonttal támogatják a lakosságot mostantól. Akit érdekel, utánaolvashat a kormány oldalán itt.

Másrészt egyszerűen nem tudom elhinni, hogy a magyar emberek szent és sérthetetlen dologként kezelték a Rezsicsökkentést, mintha az járna. Most lehet azon gondolkodni, hogy évekig télen is nyitott ablak mellett aludtak millióan, mert úgyis olcsó az energia. Miközben a magyar társadalom egy emberként fogadta el, hogy Orbán Viktor a Télapó és ő adja nekünk az olcsó energiát. mi ez, ha nem a magyar nép teljes átkorrumpálása?

Fideszes ismerőseim 100%-a nem tudta különben, hogy Mészáros Lőrinc (azaz Orbán Viktor) megvette az EON-t nemrégiben és nem titkolt célja, hogy a magyar energetikai piac meghatározó tényezőjévé váljon. Azaz, ha tetszik, ha nem, Viktort gazdagítja ezentúl, aki Magyarországon felkapcsolja a villanyt. Ez tényleg normális és elfogadható? Ha mondjuk az angol miniszterelnök haverja megvenne egy fő angol energiaszolgáltató céget, akkor fél Magyarország azon óbégatna, hogy Anglia milyen korrupt.

3. A NER maga

Nagyon szomorú, de egyben könnyen kiismerhető rendszer, mert allig titkolja már a választási eredményei után a működése lényegét, ami a következő.

Amit csak lehet központosíts, mert úgy átfolyik rajtad minden pénz. Keríts magad köré viszonlag önálló gondolkodásra képtelen embereket, vagy olyanokat, akiben vagy megbízol, vagy kézben tudod tartani őket (ne kövess el olyan hibákat, mint régen Simicskával, vagy Lázárral). Elég szűk a kör, legfőbb bizalmasad legyen egy retardált gázszerelő, akit régről ismersz, valamint lányod és vejed. Összesen se legyen több 15-20 embernél, mert több embert nem tudsz szemmel tartani. A népnek add be, hogy nemzeti arisztokráciát kell hagyni virágozni (ühüm, 15 év alatt), mert a gonosz multik még a szemünket is kilopnák .

Egy kis projekcióval megspékelve 2024-ig – a jelenlegi ütemet figyelembe véve

Kilóghat esetleg nagyon a lóláb. Mit tegyünk? A sok hazugságot csak nagyfokú agymosás útján lehet adagolni, így vedd meg kilóra (Index), vagy záratsd be (Népszabadság és minden országos ellenzéki rádió mostanra), vagy lehetetlenítsd el az ellenzéki médiát, de azért ne mindet, mert az nagyon feltűnő (marad HVG, Telex, 24.hu). Közben hozz létre egy központi hírgyártó konglomerátumot (KESMA), ami tolja a propagandát országosan orrvérzésig. MTI élére is saját embert nevezz ki (lásd még:Hkommunizmus), rádióknak add ki, hogy csak MTI híreket olvashatnak be. A közszolgálati híradóban és minden TV-ben mutasd be Magyarországot, mint a béke szigetét, ahol jó élni, miközben a Nyugat körülötte csak rohad és pusztul. Ha kell hamisíts híreket! Erről írtam korábban itt.

Ez nem Photoshop, hanem az életminden megyei lap egyforma, mint a régi szép komcsi időkben

A megvett médiákban hirdess évente 10 milliárdokért (MOL, Paksi atomerőmű, EON, MVM, szerencsejáték Zrt. és társai) az állami cégekkel, mert a haverjaid hirdetésszervező cégei abből törvényesen lecsípnek 15%-ot, persze ehhez törvényt kell módosítani. Ettől függetlenül is szavaztasd meg, hogy az állami média éves költségvetése legyen előbb csak 95 milliárd, majd meredeken emelkedjen akár 130 milliárdra is évente. Na, agymosás pipa. Ennyiből már telik. A hívószavak elültetve. Brüsszel, Soros, Rezsicsökkentés, stratégiai nyugalom, háborús infláció. Ráadásul az állami hirdetésekből is dől a lé a NER felé.

Bevételek: na igen, eleve szép nagy kerek summa jön minden ciklusban az olyannyira utált Brüsszeltől, mert az amúgy gonosz és utált gyarmatosító gazdagok célzott támogatást adnak a strukturális alapokba felzárkóztatásra. Ráadásul EUR-ban, ami remek, mert egyre több HUF-ot ér a folyamatosan leértékelt árfolyam miatt. Ezeket mind irányítsd magadhoz és a saját embereiden keresztül folyasd be a gazdaságba, beleértve apádat, lányodat, vejedet is. Csípd le a hasznot (óvatos becslések szerint is 15-30%). Ezen kívül hívjuk be a termelő multikat, akik sok embernek tudnak munkát adni. Mercedes, Audi, BMW, Yokohama. Ingyen nem jönnek, azért kínáljunk be nekik konkrét támogatáson kívül arcpirítóan alacsony társasági adóterhet. Állj! Az adóbevételek viszont kellenek! Ja igen, terheljük hát rá a lakosságra, szintén arcpirító, de magas ÁFA teherrel. Ezt hagyom átengedni magadon: cégeket támogatják, embereket szopatják. És ezért vétózták meg a globális 15%-os minimumadót is. Hiszen más előnye Magyaroszágnak nincs jelenleg.

Mik vannak még a tarsolyban? Alpontokban.
Ne bízz semmit a véletlenre, valamint minden apró részlet számít.

Legfőbb ügyész legyen a haverod, egy per sem indulhat el, ami minket érint! Minél többet csal lop és sikkaszt valaki, annál hangosabban álljunk ki mellette! <<< ez ROGÁN 2016-ig. Az EU-s korrupciós ügyészséget kerüld, mint a tömjént, mert még börtönbe küldi a vejedet és a lányodat. Az olyan embereket, akik a fejedre nőnek, vagy túl népszerűek a nyájban időben lehetetlenítsd el (Simicska, Lázár, Rogán).

Tartsd fent a feszültséget a népben, féljenek, utálkozzanak, acsarkodjanak! Mindegy kire! Zsidó + nagytőke (Soros), gazdag és prosperáló Ny-Európa (Brüsszel), migránsok, ellenzék (Gyurcsány + Marki Zay, bárki, aki nem NER-es), buzik és másként gondolkodók (LMBTQ és gender terror).

Ha jól csináltad, már azt sem hiszik el, amit a saját szemükkel látnak. Például azt, hogy Putin lerohan egy szuverén országot csak azért, mert az a NATO-hoz akar csatlakozni, nem hozzá. Nem zavarja őket, hogy Putin egy rémes és szomorú államot tart fent, ahol rettegnie kell annak, aki máshogy gondolja. Aki nem hiszi nézze meg, hogy mi zajlik most az oroszoknál a háború-ellenes tüntetéseken!

Végül külön pontban kellene megemlíteni, de csak alpontot kap Brüsszel. Aki azt hiszi, hogy Brüsszel azért tart vissza annyi pénzt, amennyit csak tud most már Magyarországtól, mert a NER nem engedi, hogy a férj ne férfi, a feleség ne nő legyen és az ovisokat átoperálják és Magyarország különutassága fáj a feslő Nyugatnak, az gondoljon bele, hogy minden ország különutas, amennyire megteheti, mégsem járt így. Nem lehet, hogy azért, mert 10 évébe tellett az Európai országoknak, hogy rájöjjenek: egy authoriter kleptokrácia épült rá az EU-s támogatási rendszerre?

Valamint nézzen mélyen magába és ismételgesse:

“Erkölcs, jó érzés, becsület, józan paraszti ész”

Megvettük a Vodafone-t!

Örülünk Vincent?

A puszta tények: a magyar állam, karöltve a 4ig nevezetű kormányközeli céggel megveszi az angol hátterű Vodafone magyarországi kirendeltségét, közel 1.8 milliárd dollárért, azaz 720 milliárd forintért.

Nyilván az ellenzékiek jajveszékelnek (velem együtt), a fidesznyikek éljeneznek.

Mondom, hogy én hogyan látom, mert oly sokan kérdeztétek, hogy mi a véleményem (senki) 😀 .

Lássunk egy kis hátteret először. A Vodafone egy angol hátterű cég. 1981-ben alapították, azóta töretlenül fejlődik, mint minden egészséges vállalat. Már jóval a mobiltechnológia megjelenése előtt is jelen voltak, sőt szervesen részt vettek a mobil technológia kifejlesztésében (katonai hátterű cégről beszélünk). Története során volt jó sok felvásárlása, igen, folyamatosan terjeszkedett, mostanra 22 országban van saját és majd 50 országban partner hálózata. Eközben folyamatosan kutatott, fejlesztett, innovációkat innovációkra halmozott. Van mobilfizetési hálózata Afrikában, szervesen együttműködik a VISA-val. Szintén Afrikában részt vesz egy malária elleni gyógyszer mobil alapú készlet-disztribúciójában. Ezen kívül is számtalan innovációval segíti a mindennapi életet, amit mi kevésbé ismerünk, de kis utánaolvasással képbe lehet kerülni (taxisok kirablása elleni riasztórendszer Portugáliában, epilepsziások mobil alapú riasztórendszere és sorolhatnám).

100 ezer alkalmazottja van, ebből több ezer kommunikációs mérnök, sőt tudós, világszerte, 44 millárd Eurós éves forgalommal, évente változó pénzügyi eredménnyel.

Ez a cég döntött úgy, hogy megválik a magyar üzletágától, mert könnyít a struktúráján. Az IT és business support nincs az üzletben. Én gyanítom, hogy némi szelíd erőszak is volt ebben az eladási szándékban, de ez csak egy tipp és soha nem tudjuk meg, miért pont Magyarországon került sorra az eladás.

Hát én most sóhajtok egy nagyot és megosztom veletek, hogy mit érzek. Volt történelmileg két olyan lépés ebben az országban, amire ez az egész engem emlékeztet. Elsőre merész, talán túlzónak is tűnik, de azért engedjétek át magatokon. 🙂

Kakukkfióka, aki épp löki ki az egyéb tojásokat a fészekből

Az egyik, amikor a holokauszt során elzavart zsidók házaiba beköltöztek a maradók, a működő zsidó üzemeket magáévá tette az új tulajdonos és próbálta folytani annak korábbi tevékenységét. A másik ilyen példa a kommunizmus elején az állami tulajdonba vétel volt, amikor a még életben maradt magántulajdonú cégeket a proletárdiktatúra során köztulajdonba vették és próbálták folytani az üzleti tevékenységet.

Előbbi nem tartott sokáig, mert 1944-től 1948-ig nem volt idő bizonyítani, de az utóbbi igencsak csúfos kudarcot vallott.

Pont azok a fidesznyikek éljeneznek most, akik mindeközben elutasítják a kommunizmust. Nem riasztó ez egy percre sem, csak nekem?

Az a rossz hírem van, hogy a világon sehol sincs állami kézben egy hightech mobilcég, nem véletlenül nincs. Piszkosul bonyolult, költség- és tudásigényes feladat és még a Vodafone Groupnak is beletörött a bicskája, sok olyan éve volt, amikor csak veszteséggel tudta zárni az évet.

Mindeközben ki a f@sz az a 4ig? Egy sebtében összetákolt konglomerátum, amely szinte kizárólag állami megrendelésekből él, a NER által létrehozott szánalmas pénzügyi modellből (lásd még kleptokrácia) épült fel? Hol az évtizedes tudás, hol a kutatás feljleszés alapja az egyetemi oktatásban, a magyar tudományos életben? Kimondom, a 4ig egy kakukk, mint a teljes NER-es kapálózás, hogy a mások által létrehozott javakat magára aggassa és bepróbálkozzon a működtetésével.

Vegyük végig. Ha a MN Vodafone (Magyar Nemzeti) a magyar érdekeket képviseli (hiszen ezért vettük meg, nem?), akkor azonnal le kell csökkentse a havidíjakat és a percdíjakat, hiszen a Vodafone csúnyán kizsákmányolt eddig minden magyar ügyfelet és lapáttal hordta ki a pénzt szent földünkről a holland antillákra, hogy az ócsmány rothadó nyugati kapitalisták még nagyobb yachtot vehessenek! Valószinűleg még evvel együtt is nyereséges lesz, nem? Mert értő kezekben van.

Pont ezt mutatta példának okáért a rohadtul állami Magyar Nemzeti Bank többszáz milliárdos nyeresége, ami az elmúlt 15+ évben szinte kizárólag alapítványokba és Porschékba vándorolt. Tessék körbenézni a neten (nem a Mandineren, mert ott erről nem írnak) és meglepődni, hogy merre folyt a pénz. Nos számomra a NER eddigi üzleti viselkedése kizárólag egyet sugall. Tollasodjuk és kopasszuk a népet, ameddig csak lehet és még utána is. Tényleg kacagnom kell azon a retorikán, hogy mindez a magyar nép érdekeit szolgálja, mert magyar kezekben legalább nem folyik ki a pénz az országból. Vagy de? Vagy nagyon de?

Biztos kezekben (M. Lölőke és T. Istike)

Ha pedig neadjisten veszteséges lesz, mint az előfordult már a Vodafone életében, akkor kivel fizettetik majd meg a veszteséget? Ja a magyar adófizetőkkel? (update 2022/09/01: A 2020-as pénzügyi évben a magyar Vodafone 1,3 milliárd forint veszteséget ért el, és a most megjelent kimutatásokból kiderült, hogy magyar állam és a 4iG által felvásárolt cég 2021-ben is veszteséges volt, 7.4 milliárd volt a mínusz.) Értem. Igazán kockázatos és megalapozott üzlet.

Feltenném a kérdést, hogy ezentúl ki fog kutatni, fejleszteni, lekövetni, sőt diktálni a telekommunikációs trendeket? Vagy azt majd megvásárolják a Vodafone Grouptól, vagy a Telekomtól? Akkor nem lesz oda a nyereség? Hiszen a gonosz és rothadó nyugati kapitalisták akkor megint becsapnak majd bennünket!

Ennyit a szorosan vett akvizícióról. De ide kívánkozik még, hogy miért nem mással van elfoglalva a magyar kormány? A magyar Forint benne áll fejjel a földben (a szarban) és csak a bokája látszik ki, mutatom (2022 augusztusi állapot, öt éves kitekintés):

USD / HUF 250-ről 400-ra 5 év alatt

Az országot meg aljas módon leminősítették a gonosz nyugati kapitalisták egy összeesküvés részeként:

S&PBBBNegatívAug 12 2022
(https://tradingeconomics.com/hungary/rating)

Mindeközben Viktorunk igencsak felemás védekező harcot folytat, nekem úgy tűnik, hogy szopjon csak mindenki, kivéve ők, mert akkor lesz csak igazi a hatalom a kiszolgáltatottak felett…vagy nem?

Végezetül kellemes telet és nemzeti telefonálgatást kívánok! Az a 720 milliárd igazán nem számít.

2022 – Választások után

Egy túl őszinte írás

Orbán Viktor bántóan sokadik győzelme után azt hiszem coming outolok. Hányingerem van attól, ami otthon zajlik. Az alternatív valóságtól, amivel megetetik az ország most már több mint felét. A nem létező ellenség gyűlöletére való felbujtásból, a nem létező kommunistákra való hivatkozásból. A feudális függőségi rendszer újraélesztéséből, az urambátyám rendszer virulásából. A kormánypártból és az ellenzékből. A keresztény-konzervatív lepel alatt sumákban erősödő pronyó autoriter kleptokráciából.

Azt is tudom, hogy nincs új a nap alatt, azt is tudom, hogy Magyarországon kifejezetten nagy rutinnal hallgattatják el és rekesztik ki – vagy akár iktatják ki – a másként gondolkodókat. És igen, azt is tudom, hogy a jobberek előszeretettel ájvékolnak, hogy a baloldal is pont ilyen (lásd még a remek LIBSI VÉLEMÉNYTERROR kifejezést). És tényleg! Valóban. Tényleg remek dolog felvenni azt az álláspontot, hogy bezzeg a libsik is ilyenek.

Máris elérkeztünk a két oldal mostanra feloldhatatlan ellentétéhez. Egy világunk van, hogy a búbánatos fenébe lehet gyökeresen kétféleképpen látni? Hát úgy, hogy mostanra minden más színre lett festve, újra lett mázolva. Mostanra sikerült elérni, hogy az agresszor nácítlanító, az autoriter népmentő, a tolvaj nemzeti arisztokrata, a Nyugat gyenge és feslik, viszont a Keletben a jövő.

Miért a harag? Mert mostanra nekem is véget ért a liberalizmusom azokkal szemben, akik a számomra vállalhatatlan oldalt választották. Eddig tudtam tolerálni. És ha jól hallom, elég sokan éreznek hasonlóan.

Nézzük először a kíméletlen és objektív számokat, aztán menjünk bele egy kicsit a szubjektív részletekbe.

Előszöris ma 8,5 millió választásra jogosult magyar állampolgár van.

Ebből 2022-ben megjelent: 5 448 020 fő (70,21%)

Nem jelent meg: 2 311 317 fő (29,79%)

Tehát az ország szavazóinak majd harmada AB OVO leszarja, hogy mi történik vele és az országban. Hát ez eleve siralmas és szomorú, hiszen ezek az emberek nem hisznek a képviseleti demokráciában és csak élnek bele a nagyvilágba. Képzeljétek el, ha ezek az emberek úgy tettek volna, mint azt tette 185.030 ember, aki sem a Fideszt, sem az O1G koalíciót, sem a szélsőjobbot nem akarta hatalmon látni, DE vette a fáradtságot és elment szavazni és behúzta az X-et a Kutyapártra. Most elindulhatna valami változás, hogy a dolgok megváltozzanak. Soha ne felejtsük el és minden ilyen jellegű postomban leírom és hangsúlyozom: végső soron mi magunk vagyunk az állam, mi magunk vagyunk a társadalom, a politikusaink, csak általunk nyernek hatalmat, hinni kell abban, hogy részesei vagyunk az egésznek, ezáltal hatunk az egészre. Sajnálatos módon a kommunizmus 50 éve kiölte ezt a hitet az emberekből, pedig:


Menjünk tovább. 2018-ban ugyan külön indultak az ellenzéki pártok, de könnyedén össze lehet adni a szavazataikat, aszondja 2018-ban még 2.663.326 szavzó akarta határozottan leváltani a Fideszt (Jobbik+MSZP+LMP+DK+Momentum). Kutyapártot nem veszem bele ebbe, mert véleményem szerint a Kutyapártos szavazók az intelligens protest szavazók, akik az elit eltakarodására szavaznak (mint én 😀 ).
Itt hívnám fel a figyelmet a lenti ábrán a 2018-as számokra, azon belül is a DK vs LMP számokra. A DK-ra csupán 308e ember szavazott, míg az LMP-re 404e ember. (Ezt csak azért mondom, mert 2022-ben a Fidesz végig arra fűzte fel a mondandóját, hogy Gyurcsány a főnök. Miközben ez távolról sincs így. Ergo hazugság volt a Fidesz fő üzenete a népnek, kitáblázta vele az országot)

Evvel szemben akkor 2.824.551 ember akarta a Fideszt hatalmon látni. Most, 2022-ben 3 millió. Azaz 200e emberrel több gondolta azt, hogy arccal a Fidesz felé fordulva jobb lesz. Nézzük a 2022-es ellenzéki számokat: 1,9millió ember akarta a Fidesz rezsim vesztét. Ez 700ezer emberrel kevesebb!!! A számok makacsak, nem hazudnak.

A Fidesz nyert 200ezer szavazatot, az ellenzék pedig veszített 700ezret.

Ez bizony ellgondolkodtató, nem kicsit, hanem nagyon. Nézzük hát, hogy mi történhetett.

Nyilvánvaló, hogy az O1G koalíció szivárványos ötlete szép csendben kurvára nem tetszett a Jobbikos szavazókból legalább 500ezer embernek, fogták magukat és átszavaztak jobbra – a Fideszre 200ezren és a Mi Hazánkra 300ezren. Ezen kívül jelentősen többen szavaztak a Kétfarkú Kutyákra (ez +100ezer ember). Nagyjából meg is vagyunk a nyers matek magyarázattal, az ábra alapján bárki elkészítheti a saját kalkulációját. Ráadásul lent még látszik a 2014-es választás is, szóval további trendek is kiolvashatók.

Listás eredmények 2014-2022 (forrás: https://vtr.valasztas.hu/nyito + 444)

Nos az a helyzet, hogy a valóság fent virít. A miértekre csak tippjeim vannak, ugyan Mary-Zay Péter jobboldali és keresztény, de sikerült annyira összegyurcsányozni, hogy a világon senki nem vette komolyan azt, hogy ezt keresztül is tudja vinni kormányon. Elég sajnálatos, mert MZP nem ígért mást, csak Ny – Európához közeledést, a korrupció felszámolását és elszámoltatást. Na igen. Vegyük sorra ezt is. Ejh, érzem, hogy ez egy hosszú poszt lesz.

Ny – Európához közeledés: elég elmenni egy vidéki térségbe mondjuk keleten és szembe jön a valóság, akár tetszik, akár nem. Lehet most fejet csóválni, meg ujjal mutogatni, meg mondani, hogy belpesti fasz vagyok, de attól még a valóság az valóság. Elmegyek Google Street view-re és hozok nektek pár bizonyító erejű képet.

Fertőrákos – (Nyugat) Magyarország

A határ túloldala – 5km-re a felső képtől – Ausztria

De menjünk egy kicsit keletebbre Magyarországon!

Random keleti térség- BAZ megye – Edelény
Random osztrák falu – Gleisdorf

Igen, még csak Ausztriában vagyunk. De mutatok random német falut is szívesen, tessék:

Német random falu

Lendületbe jöttem, mert összeszorul a gyomrom. Jöjjön egy belga falu, ahol ledob a streetview.

Random belga falu

Menjünk tovább Nyugat felé, nyilván egyre szarabb az élet.

Random francia falu

Örülök is, hogy itt dobott le, mert látszik, hogy TRAKTOR parkol az út szélén 🙂

De mutatok a környékünkről is képet, ha már belelendültem.

Angol kisváros

Nos, a rövid körutazás után felhívnám a figyelmet azokra a részletekre, ahol megbúvnak a képeken részletek és ami miatt bedobtam a képeket ide: kerékpárút, út kopófelülete, út felfestések, útpadka/szegély megléte/hiánya, csatorna megléte/vízelvezető árok, légvezetékek mennyisége, autók, közlekedési jelek, táblák. Ezeket tessék végignézni. Nos ezekre megy el az adófizetők pénze. Erre költ/nem költ az önkormányzat. Fel lehet tenni a kérdést, hogy melyik országban lopják el az adófizetők pénzét? És ne essünk túlzásokba, nem Svájcot (“persze, mert lenyúlták a zsidók pénzét!”) és Norvégiát (“persze, mert van olajuk!”) tettem be, ahol tényleg különösen nagy a jólét, hanem olyan országokat, akik a saját erejükből, saját munkájukból tartanak ott ahol tartanak. Munka alapú társadalmakat. És igen, Nyugaton sincs kolbászból a kerítés, de legalább a vállalható minimum mindenhol megvan, városban és vidéken is. Jó minőségű utak, tisztaság, csatorna, infrastruktúra.

Mi van ezzel szemben Magyarországon? Gigaberuházások, főleg EU-s pénzből az egyik oldalon és dzsuva a másik oldalon.

Példa:

Kukutyimfalva és Narancsfalva kap közösen egy kis stadiont és uszodát. Mészáros Lőrinc cége megépíti 7 milliárdból, a forrása pedig EU-s felzárkóztatási alap + a két falu saját pénze + költségvetési pénz (azaz a magyar adófizetők pénze). A két falu ostoba polgárai örülnek, mert van uszodájuk, jajj de jó! Persze, hogy a Fideszre szavaznak, hiszen a Nagyúr a szívén viseli őket, épít nekik uszodát. Közben a következő történik: Mészáros Lőrinc mindenesetre keresett 3 milliárdot. EU adott 3 milliárdot + költségvetés adott 1 milliárdot + falunak egy árva vasa sincs, felvett hát 3 milliárd hitelt az MKB-tól, ami JAJJ, hogy hogy nem szintén Mészáros Lőrincé. Majd 20 évig fizetik vissza, de nem baj! Ja, kifelejtettem a két polgármestert, aki kap 10-10 milliót zsebbe Lőrinctől. És persze alapban még fenntartani sincs pénzük.

Na pontosan ezért nincs Németországban és Belgiumban két falunak sem uszodája. Mert NEM TELIK rá! Ezek akkora beruházások, amit épeszű gazdálkodó szervezet nem enged, mert még fenntartani sem tudják, nemhogy felépíteni. Én Európa egyik leggazdagabb országának legjobb megyéjében élek, mutatom milyen focistadionunk van.

Focipályánk

Ha itt valaki mini stadiont akarna építeni, körberöhögnék.

De mondok ellenpéldát is, konkrétat. A képen lent a 40 ezres lakosú – link itt –> Zalaegerszeg uszodája (2022-es példa – a régi uszoda felújítása helyett épült) és egy cikk róla. Akinek nincs ideje/kedve elolvasni, annak csak egy mondat a cikkből:

“Az új fürdőkomplexum éves fenntartásából eredő veszteség a jelenlegi számítások szerint 250 és 400 millió forint közötti összeg lehet. Összehasonlításképpen: a korábbi, kisebb uszoda évente 40 millió forintjába került a városnak.”

Különben itt lényegi felfogásbeli problémák vannak, nem az a baj, hogy épül az ország, hanem az, hogy mennyire felelősen és kik tollasodnak belőle? Mert Németországban is vannak beruházások, de ott mindenki hozzáfér a húsosfazékhoz, ezért széles középosztály alakult ki párszáz év óta és ebben volt két vesztes világháború is.

Tágítsuk azonban a látókört. Jelenleg éppen egyedülálló EU-s eljárás zajlik ellenünk, még közeli batátaim, sőt családtagom is mondta, hogy igazságtalanul. Nézzük hát az okokat. Orbán hívei szerint egyszerű: csípjük EU szemét, mert nem támogatjuk a globális Európát és az LMBTQ terrort és Sorost. Ó, milyen egyszerű is a világ! Ha így lenne, akkor 100 féle ellenérdekeltség mellett a nacionalista spanyolok, franciák és szlovákok ellen is eljárás zajlana.

Az EU által kezdeményezett eljárás szerint egy tagállam akkor sérti meg a jogállamiság elveit, ha:

 • Veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét.
 • Az EU-s költségvetést végrehajtó hatóságok nem működnek megfelelően.
 • A nyomozó és a vádhatóságok nem tesznek meg mindent a korrupció és az uniós jog ezzel összefüggő megsértésével szemben.
 • Nem biztosítják e hatóságok intézkedéseinek vagy mulasztásainak független bíróságok általi felülvizsgálatát.
 • Nem előzik meg és nem szankcionálják a közösségi támogatásokkal végrehajtott csalást vagy korrupciót.
 • Nem fizettetik vissza a jogosulatlanul kifizetett összegeket.
 • Nem biztosítják az összeférhetetlenség elkerülését.

Sajnos Magyarországra mindez külön-külön és együtt is jellemző. Folyt köv.

Mit csinál Putyin?

Mostanában elég ritkán nyilvánulok meg, de talán a háború megér egy gondolat-tsunamit. Kifejtem, hogyan látom Putyin lépéseit az európai történelem tükrében.

Párhuzamok

Nem egyszerű a dolgot összefüggésében látni, sokan a környezetemben fel is adták. Változó türelemmel és ingerültséggel próbálom meggyőzni azokat a barátaimat, családtagjaimat, akikben kétség merül fel a felelősségi körök tekintetében. Lássuk tehát a dolgokat az elmúlt majd 100 év tükrében, mert legalább odáig kell visszalépkedjünk.

A második világháborút Hitler és Németország provokálta és kezdte. Biztosan van, aki máshogy látja, de remélhetőleg csak a törpe minoritás. Mondom ezt úgy, hogy tudom, hogy a második világháború az első egyfajta folytatása volt és úgy, hogy addigra Magyarország már elvesztette területének kétharmadát. Evvel együtt is, nagy valószínűséggel kimaradt volna a második világháború, ha nem nő ki Németországban egy autoriter vezető.

Nos a világháború elején Hitler és Sztálin sietett megegyezni abban, hogy békén hagyják egymást. Hitler “liebenstraum”-ot, azaz életteret akart magának és népének, mivel gyakorlatilag kimaradtak a gyarmatosításból (ez sem teljesen igaz, mert korábban a Habsburg birodalom azért elég kiterjedt volt), Sztálin pedig a – hogy is nevezzem – proletárdiktatúráját építgette keleten. Valószinűleg tartottak egymástól és kellően távolinak is tűntek akkor még geopolitikailag is. Volt ugyan közös érdeklődési körük – Lengyelország.

Lengyelország területi változásai 1000-1945

A megegyezést Molotov–Ribbentrop paktumnak szokás nevezni a két külügyminiszter neve után és 1939-ben köttetett két céllal. Egyrészt el akarták kerülni a kétfrontos háborút, azaz mindkét agresszor “békében” kívánt a saját agresszorkodására koncentrálni anélkül, hogy a másiktól tartania kelljen. Másrészről el kívánták kerülni, hogy a másik összefogjon a szövetségesekkel, azaz a francia-angol tengellyel. Ravasz, nem?

Azonban egy percig se higgyük, hogy Sztálin és Hitler bizalmas jóbarátok voltak. Sztálin proletárdiktatúrát hirdetett és szemernyit sem bízott a kapitalistákban. Hitler? Mélyen antikommunista volt. A sztálini Szovjetunióra ezért nem csak mint potenciális katonai ellenfélre, hanem mint a náci Németország legfőbb és legveszélyesebb ideológiai ellenségére tekintett. A paktumot ezért egy percig sem gondolta komolyan, később fel is rúgta az egyezményt, de erről majd később.

A paktum záradéka titokban köttetett és kelet-Európa felosztásáról szólt és a szövetségeseknek fogalma sem volt róla, hogy létezik. Szovjetúnió egészen sokáig tagadta a létezését.

2,5 perces angol nyelvű filmecske a megállapodásról – feliratos

A Molotov-Ribbentrop-paktum kövezte ki az utat a második világháborúhoz, amely következtében a komcsi Szovjetunió és a náci Németország 1939 szeptemberében megtámadta és elfoglalta Lengyelországot az eredeti terveknek megfelelően. Remélem kezditek felhúzni a szemöldökötöket és hümmögtök már. Fun fact: Sztálin leváltotta zsidó származású külügyminiszterét csak azért, hogy Hitler kedvében járjon az aláíráskor.

A titkos paktum aláírása 1939-ben – forrás: https://cultura.hu

A szovjet-orosz külpolitikában Lengyelország mindig is különleges helyet foglalt el a cári birodalom egykori tartományaként. És ez sajnos a mai napig sem változott. Nem véletlen, hogy a lengyelek sietve csatlakoztak a NATO-hoz, valamint nem éppen orosz-bartáságukról híresek. Most sem. Érdemes nézni a híradót, hogy miképpen foszlik szét a magyar-lengyel viszony ezen.

Sztálin ezután leült tárgyalni a szövetségesekkel is szemrebbenés nélkül. A nyugati nagyhatalmakkal folytatott tárgyalásokon (1939 – Brit-Francia-Szovjet tárgyalások) elfogadhatatlan garanciális illetve területi igényekkel lépett fel a németellenes szövetségben való szovjet részvétel fejében. Természetesen a tárgyalások sikertelenül záródtak. Jól látod, Sztálin kétfelé játszott.

ÓÓóóó, érzed a bizsergést a kezeden? Kezdünk megérkezni? Kezd összeérni a jelen és a múlt? Hát igen, a történelem már csak ilyen!

Nos azért volt szükséges ez a történelmi kitérő, mert szépen mutatja a párhuzamokat a 80 évvel ezelőtti területi igények és a mai hisztéria között. Én azt gondolom, hogy Putiyn simán becserélhető Sztálinra történelmileg. Semmibe veszi más országok integritását és évaszázados sérelmekre hivatkozva területi követelésekkel lép színre, amelyeket úgysem teljesítenek. Ezen felül illegitim módon ül a hatalmi poziciójában. Nem beszélve a személyes ambíciójáról, hogy nagyhatalmi tényezőként tekintsenek rá és népére. Erről ejtenék néhány szót alant.

NATO terjeszkedés, mint indok

Putyin többször is elmondta, hogy becsapva érzi magát. A Nyugat megígérte neki, hogy nem terjeszkedik kelet felé és ezt az ígéretét nem tartotta be, nem tehet mást, minthogy támad.

Nézzük meg ezt a kijelentést közelebbről.

A “Nyugat” igazából az első és a második világháború során kialakult független és legitim országok összessége Európa területén. Egy részük sajnos egy másik titkos paktum eredményeképpen Sztálin fennhatósága alatt maradt. Már megint egy paktum? Igen, sajnos, ez Hitler szemétledobóba kerülését követően Churchill és Sztálin között köttetett 1944-ben és arról szólt, hogy mivel Nyugat és Kelet (Sztálin) nem bízik egymásban továbbra sem, ezért olyan pufferországokat (érdekszférákat) alakítanak ki, amely biztosítja mindkét fél relatíve nyugalmát. Lényegében semmi sem változott. Nyugat továbbra is kapitalista, Kelet továbbra is kommunista maradt. Sztálin 1944-ben kvázi ugyanazt a paktumot kötötte meg Churchillel, mint 1939-ben Hitlerrel.

A titkos Sztálin-Churchill “piszkos papír/dirty paper” a tervezett érdekszférákkal

Hát utólag már kijelenthetjük, hogy ez a nyugalom azért nem volt éppen kellemes, úgy hívták, hogy hidegháború. És tegyük hozzá, hogy Magyarország, mint háborús vesztes ország ennek pont áldozatul esett és szocialista országgá vált, ahogyan az a papíron is látszik 50-50%. Feltehetően ennek tudható be az, hogy Magyarországon nem volt annyira kemény a komcsi diktatúra. És nem pedig annak, hogy Kádár apó kedves ember volt és jót akart.

De lépjünk tovább.

Nos, miközben Sztálin és utódai “békésen” építgették a szocializmust, az átkozott Nyugat is épült szépült, de közben elhatározta, hogy felkészül a legrosszabbra és létrehozta a katonai védelmi szövetségét, a NATO-t. Ez 1949-ben történt, azaz körülbelül akkor, amikor eltakarították a romokat és rendezték soaraikat, valamint kiderült, hogy túlzott közeledésre nem lehet számítani az oroszok – pardon, szovjetek részéről.

A szervezet célkitűzéseit az ún. Észak Atlanti Szerződés foglalja magában (innen a név is: North Atlantic Treaty Organization – NATO), amelynek értelmében a tagállamok minden politikai és katonai eszközt igénybe vesznek a tagországok szabadságának és biztonságának megőrzése érdekében.

1949 – a NATO megalapítása

És most kezdünk rákanyarodni a lényegre: A NATO nem egy kötelező tagságú szervezet, az jön-megy ki és be, aki akar és vállalja a tagsággal járó költségeket.

Ennek megfelelően azok az országok, amelyek nem érzik magukat biztonságban semlegesként, vagy a nagyon szimpatikus és emberarcú Oroszországtól tartanak egy kissé, dönthetnek úgy, hogy csatlakoznak a NATO-hoz. És ezt meg is tette elég sok ország. Erről itt olvashatsz magyarul.

Miközben sem Sztálinnak, sem utódainak – menjünk is szépen végig rajtuk a rend kedvéért – nem sikerült eljuttatni a kommunizmust a Nirvánába, sőt a világháború után erőszakkal létrehozott Szovjetúnió 1991-re szét is hullott, a Nyugat, minden hibája mellett töretlenül fejlődött. Erről mindjárt.

Addig lássuk ki mindenki próbálkozott történelmileg avval, hogy a Szovjetúniót naggyá tegye, ennek lesz jelentősége:

Sztálin 1924-1953 (haláláig)

Malenkov 1953 (kérészéletű elnökség – börtön)

Hruscsov 1953-1964 (ki lett rúgva)

Brezsnyev 1964-1982 (haláláig)

Andropov 1982-1984 (haláláig)

Csernyenko 1984-1985 (haláláig)

Gorbacsov 1985-1991

Előszöris vegyük észre, hogy a főtitkárok vagy halálukig, vagy bebörtönzésükig főtitkárkodtak. Micsoda kamu – főtitkár! Élet és halál urai voltak, mint most Putyin. Mindenesetre érzitek, hogy nem túl demokratikus? És nem is túl bizalomgerjesztő?

1991-ben a Szovjetúnió felbomlott. Nem azért, mert a NATO ellehetetlenítette, hanem mert egy kupleráj volt. Nem volt demokratikus, nem volt nyereséges, erőszakon és megaláztatáson és a kisebbség elnyomásán alapult. Fenntarthatatlan volt. Ameddig tartott, addig is erőszak és rettegés tartotta össze.

És most térnék vissza a Nyugatra. Még a családomon belül is órákat töltöttem avval, hogy magyarázzam, hogy a Nyugati létforma sem makulátlan. Van nekünk USA-nk, aki megúszta minimális veszteségekkel a világháborúkat és erős nagybácsiként lép fel azóta is a porondon. Próbálkozik befolyásolni a világ eseményeit több kevesebb sikerrel és 4 évente ő is kitermel egy-egy agresszív szélhámos (ifjabb Bush), vagy retardált populista (Trump) elnököt, aki több kárt okoz a világban, mint hasznot. De amit nem lehet elvitatni, az az hogy a nyugati kultúra inkább többé, mint kevésbe demokratikus, igazságos és fenntartható. Aki esetleg vitatkozna velem, annak már most mondom, hogy én is látom a szegénységet, az igazságtalanságokat, a túlfogyasztást, a pazarlást, a hihetetlen mennyiségű hulladékot. Azonban azok az alapelvek, amelyek mentén a Nyugati országok hitet tettek, úgy fest, hogy viszonylagos békében és fejlődésben való életet tesznek lehetővé nagy tömegeknek. Azért lássuk be, hogy nyugat és közép Európa életszínvonala jelentősen nőtt az elmúlt 60 békés évben.

Én azt látom és hiszem, hogy sem a Szovjetúnió, sem később a Függelen (!) Államok Szövetsége, majd Oroszország nem tudta ugyanezt biztosítani sem a világban (valamiért senki nem akart csatlakozni hozzájuk), sem internálisan.

Jelenlegi elnökük, Putyin 22 éve van hatalmon. Nem azért, mert demokratikusan megmérkőzött az ellenzékével, hallgatott bírálóira, hanem azért mert udvariasan plutóniumos teával kínálta őket, vagy elküldte őket munkatáborba, vagy éppenséggel elegánsan agyonlőtte őket az utcán. Nagyjából egyikük sem él már, aki komlyan vette, hogy bírálhatja Putyint, vagy sokan hallgattak rá, vagy népszerűvé vált. E helyen szeretném őket Nektek megmutatni, a teljesség igénye nélkül, ki ki utánaolvashat igénye szerint:

Sergei Yushenkov agyonlőtték

Boris Nemtsov agyonlőtték

Boris Bezezovsky megölték

Stanislav Markelov agyonlőtték

Anastasia Baburova agyonlőtték

Sergei Magnitsky letartóztatták, agyonverték

Natalia Estemirova fejbelőtték

Anna Politkovskaya fejbelőtték

Alexander Litvinenko beteázott, nem citrommal, hanem plutóniummal

Jurij Shchekochikhin rejtélyes körülmények között meghalt

Denis Voronenkov agyonlőtték

Mikhail Khodorkovsky – börtön, munkatábor (!) , majd számüzetés

Nos ez az ember, ahelyett, hogy egy fantasztikus és élhető országot hozott volna létre, megelégedett volna egy 4-8 éves elnöki hatalommal, jól sáfárkodott volna avval a mérhetetlen szerencsével, hogy van földgáz és kőolaj a területe alatt és az állampolgárainak jelentős jólétet és felemelkedést hozott volna, inkább autoriter rezsimet hozott létre, aki azzal traktálja az állampolgárait, hogy retteg a NATO keleti terjeszkedésétől (ami önkéntes alapon alakult, pont a tőle való távolságtartás miatt) és a nyugati fegyverektől (hahhaha) és kénytelen megvédeni az érdekeit velünk szemben. Demokrácia helyett oligarcha és ellenfeleivel kegyetlenül leszámoló rendszert hozott létre. Ráadásul rengeteg pénzt költ arra, hogy volt KGB-s módszerekkel provokáljon, dezinformáljon korrumpáljon és zsaroljon. Erre szánalmas módon nem reagált elég korán a Nyugat, ezért került zsebbe több politikus is és működhetett az orosz propaganda zavartalanul.

Gerhard Schröder volt német kancellár például olyannyira összemelegedett Putyinnal, hogy nyugdíjas korára az orosz Rosneft igazgatótanácsában találta magát. Utólagosan furcsa.

Schröeder és Putyin

Orbán sem hiszem, hogy jókedvében lett Putyin szövetségese, szinte a teljes EU és NATO ellenében. Valamilyen módon mindkettőt megfogták. Azok a mondatok, amelyek Orbán főtitkár elvtárs száját elhagyják, hogy például mi üzleti és nem szerelmi kapcsolatban vagyunk Putyinnal, az már önmagában is vérzik. Ha megnézzük, minden más ország is üzleti kapcsolatban van/volt Putyinnal (ezidáig), de attól még nem kell az orosz propagandát harsognia és erősíteni azt a hangot.

“Vitya, tudod a miheztartást, ugye?”

Nos, mindent összevetve azt hiszem elég világos, legalábbis számomra, hogy mit művel Putyin. Véghez akarja vinni, azt, amit annó Sztálin kezdett el, de akkor még világháború volt!

COVID halálozás – oltottak vagy oltatlanok?

Tényleg fogom a fejem az emberek elemi matematikához való viszonyán. Messze elkerüli legtöbbjüket, ráadásul hangosak és hisztisek. Megpróbálom egyszerűsítve elmagyarázni, hogy miért nem elég azt figyelni, hogy hány oltott és hány oltatlan ember hal meg a kórházakban.

Nos vegyük azt, hogy van 1000 emberünk. Tudjuk, hogy körülbelül az emberek 1/3-a nem hajlandó beoltatni magát (többen pont azért, mert az elemi matematikával sincsenek tisztában).

Tehát a 1000 ból 330 ember nem oltatta be magát. A többi 670 beoltotta magát.

Tegyük fel, hogy ebből a 1000 ből 10 ember meghal a kórházban és ebből mondjuk 4 oltott, 6 nem oltott Nem is olyan nagy a különbség? Dehogynem!

330 nem oltott emberből tehát meghalt 6 (1,8 %), 670-ből meghalt 4 (0,5%). Remélem feltűnik az aránytalanság. Ez ennyire egyszerű. Valójában 6-8 szoros az oltott és oltatlan emberek aránya a halottak között, ami a lenti képen is látszik. Ez az angol kimutatás és azt mutatja, hogy 100ezer emberből mennyi hal meg arányaiban. Magyar infót nem tudtam betenni, mert az adatok nem publikusak (forrás-megjelölés a kép alján).

Nemrégiben egy oltásellenes családtagom bíztatására feliratkoztam egy Facebook oldalra, ahol állítólagos vakcinaáldozatok leledzenek. Mivel ő is tag volt (aki ugye nem is kért vakcinát – ergo nem lehet vakcinaáldozat), feltettem egy közvéleménykutatásban a kérdést, hogy hány valós vakcinaáldozat és hány egyéb érdeklődő van jelen. Letiltották a kérdésemet 5 perc alatt. Maradtak az álhírek és ostobaságok az oldalon.

Esti Mese – 2040

 • Nagyi, mesélsz nekem?
 • Persze kicsim, miről meséljek?
 • A nagy világjárványról!
 • Hát az nem egy vidám történet! Nem fogsz tudni aludni.
 • Nem baj Nagyi, már nagy vagyok és érdekel!
 • Rendben. Akkor elkezdem.
Grandmother Reading Stock Illustrations – 735 Grandmother Reading Stock Illustrations, Vectors & Clipart - Dreamstime

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy város Kínában, sok ember lakta, még több is, mint egész Magyarországot. Úgy hívták, hogy Wuhan. Wuhanban történetesen volt egy nagy piactér, ahol sokféle halat lehetett venni, de volt egy nagy víruslabor is. Úgy esett, hogy Wuhanban pár ember megbetegedett és olyan rejtélyes tüneteik voltak, amit sohasem tapasztaltak az orvosok azelőtt. Volt egy különösen bátor orvos, úgy hívták, hogy Doktor Wenliang, ő halált megvető bátorsággal próbálta figyelmeztetni a többi embert és a hatóságokat, hogy nagy baj van, mert lehet, hogy új betegség jelent meg az emberek között. Sajnos nem hallgattak rá.

 • Mi történt Doktor Wenlianggal?
 • Nagyon szomorú volt, hogy nem hallgattak rá, ráadásul gyógyítás közben meg is betegedett és végül meg is halt.
 • Ez tényleg nagyon szomorú történet. Folytasd!

Hát ez a betegség csak egyre terjedt és terjedt, a Wuhanban már nagy volt az ijedelem. Wuhanban hamar rájöttek, hogy tájékoztatni kellene a többi embert is Kínában és a világban, de sajnos azok az emberek, akiknek ez lett volna a dolguk, nem vették a dolgot elég komolyan és inkább tovább titkolóztak. Nagy volt a titkolózás abban is, hogy miképpen indult el a betegség, a laborból szabadult ki, vagy a piactérről? Ezt még sokáig nem tudták kideríteni.

Mire úgy döntöttek, hogy nem szabad tovább titkolózni, már nagyon sok ember volt beteg Wuhanban, de már a világban is terjedt a betegség.

 • Mikor volt ez Nagyi?
 • 2019 decemberében.
 • Mikor döntöttek úgy, hogy nem titkolóznak tovább?
 • 2020 január végén. Tehát két hónapig terjedt a betegség titokban.

Amikor a világ értesült róla, el sem akarta hinni. Ők is sokáig vizsgálódtak, megint eltelt egy hónap, amikorra végre a világ vezetői kijelentették, hogy kitört a világjárvány.

 • És mi történt utána?

Hát ilyenkor nagyon nehéz okosnak lenni. Minden ország vezetői összedugták a fejüket és saját módszert választottak maguknak. Volt olyan ország, aki mindent lezárt és arra kérte az embereket, hogy ne menjenek dolgozni és ne utazzanak, sőt meg is tiltotta, hogy este az utcán legyenek, hogy ne betegítsék meg egymást. De volt olyan ország is, ahol nem voltak ilyen szigorúak és úgy gondolták, hogy elég lesz az is, ha nem mennek egymás közelébe az emberek.

Voltak olyan országok, akik túl magabiztosak voltak, mert úgy gondolták, hogy van elég orvosuk és kórházuk és drága gépeik, hogy meggyógyítsák a lakosaikat.

Sajnos azonban úgy esett, hogy ez a betegség túljárt mindenki eszén. Először azokat az embereket támadta meg, akik öregek voltak, mert az ő szervezetük már kevésbé volt erős. Nagyon sok idős ember halt meg nagyon rövid idő alatt, ezt most úgy nevezzük, hogy az Első Hullám.

 • Az öregek különben is meghalnak, nem?
 • De igen, de a társadalomtudósok korábban kíváncsiságból hosszú évekig feljegyezték, hogy a világban hány ember halt meg minden nap és azok milyen korúak voltak, ezért most meg tudták mondani, hogy több ember halt-e meg az új betegség miatt, mint eddig. És kiderült, hogy sokkal több. És főleg az öregek között volt nagy növekedés.

A bajt fokozta, hogy az országok vezetőinek új problémája is akadt. Ha az emberek otthon ülnek és várják, hogy elmúljon a betegség magától, akkor nincs aki dolgozzon. Nincs kenyér, nincs párizsi, de még WC papír sincs. Ráadásul nagyon sok ember nyugtalankodni is kezdett, mert tudta, hogyha nem tud dolgozni, akkor pénze sem lesz. Pénz nélkül pedig nagyon nehéz boldogulni.

 • Tényleg! És mit találtak ki? Hogyan lett a járványból Nagy Világjárvány?
 • A gazdagabb országok vezetői úgy gondolták, hogy van annyi tartalékuk, hogy adnak az embereknek havonta pénzt, hogy ne nyugtalankodjanak. Arra számítottak, hogy addig megpróbálják ezt a módszert alkalmazni, amig el nem múlik a járvány, kerül, maibe kerül. De volt olyan ország is, akinek erre nem volt lehetősége, ezért ott az emberek sokkal inkább nyugtalankodtak. Sőt volt olyan ország, ahol olyan hírek kezdtek el terjedni, hogy nincs is betegség, hanem az egész csak egy mese, hogy tönkretegyék őket még annál is jobban, mint ahogy most éltek.
 • Ez hogyan lehetséges?
 • Hát úgy, hogy az egyszerű emberek nem tudják elképzelni, hogy egy láthatatlan kis vírus el tudja őket pusztítani. Ráadásul mivel nem tanultak sem történelmet, sem más tudományt, ezért hajlamosak a dolgokat túlzottan is leegyszerűsíteni, még akkor is, ha mi tudjuk, hogy a nagyvilág összefüggései nagyon is bonyolultak és a dolgok a világban akár meg is tudnak ismétlődni. Volt már a világban Nagy Világjárvány, de aki nem tanult róla, az nem is tudta eddig.

Szerencsére közben a tudósok sem tétlenkedtek, hanem elkezdtek mindenféle gyógyszert fejleszteni. A világ sok országa verenyt futott az idővel és egymással is, hogy ki tud hamarabb és minnél jobb gyógyszert mutatni az elkeseredett embereknek. Végül alig egy év alatt több ilyen gógyszer is megjelent és elkezdték azt az embereknek ingyen osztogatni.

 • Akkor mi a baj? Már nagyon izgulok! Ha lett gyógyszer, akkor miert lett Nagy Világjárvány mégis?

Mint mondtam kis unokám, a dolgok sohasem alakulnak egyszerűen. Az okozta a nagy bajt, hogy a világban nagyon sokan vagyunk, felfoghatatlanul sokan. Majdnem 8 milliárdnyian.

 • Az mennyi?
 • Ha lehetőséged lenne minden ember arcát egyetlen másodpercig nézni, akkor több mint 250 év kellene hozzá, hogy mindenkit végignézz.
 • Annyit nem is élünk!
 • Bizony!

Szóval ebből a 8 miliárd emberből csak 2 milliárd kapta meg nagyon gyorsan a gyógyszert. A többiek csak szépen lassan. Sajnos még a következő éveben is csak egyre terjedt a betegség.

2021 nyarára ráadásul az embereknek nagyon elegük lett mindenből és egyre türelmetlenebbé váltak. A szegények azért, mert úgy érezték, hogy nem lesz pénzük megélni és nem tudnak elférni a kis lakásaikban. Ráadásul jött a meleg nyár és attól még nehezebb lett volna nekik a négy fal között ülni.

A gazdag országok lakói pedig nem voltak hajlandóak lemondani a jól megszokott nyári vakációjukról, de még arról sem, hogy repülőgépre üljenek és utazgassanak a világban, mint azelőtt.

 • De a gazdagoknak nagyobb a lakása és amúgy is sok pénzük van, el tudnák foglalni magukat otthon is, nem?
 • Tudtam, hogy okos unokám van! Okosabb vagy, mint sok gazdag ember!

Szóval az országok vezetői úgy gondolták, hogy a szegény és gazdag emberek kedvében is járnak és átmenetileg megengedik nekik, hogy utazgassanak. Bíztak az emberek bölcsességében, türelmében és bíztak a gyógyszer hatékonyságában.

Azonkívül korábban még sohasem volt olyan járvány, amire ilyen hamar gyógyszert találtak, ki kellett hát próbálni, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik megkapták már a gyógyszert, de nem tudnak a fenekükön ülni, még akkor is, ha odakint járvány van. Ők lettek a kísérleti egerek!

 • Hihi, egerek! És velük mi történt? Meghaltak?
 • Pont ez a szomorú ebben a Nagy Világjárványban kisunokám. Azok közül, akik megkapták a gyógyszert, csak nagyon kevesen haltak meg, csak csúnyán köhögtek és lázuk volt, vagy még az sem, tünetek nélkül hurcibálták a betegséget és ezzel tartották fent a járványt.

Sajnos a vasútállomáson, vonatokon, repülőtereken és fent a repülőgépen és mindenhol, ahol sok ember van egyidőben nagyon könnyen terjedt a vírus. Ráadásul tovább bonyolította a helyzetet, hogy a vírus ahogy ugrabugrált emberről emberre, közben okosodott, változott, ezt el is nevezték az emberek ezt a változást mutációnak, a legelső vírus volt az alfa, majd jött a béta, gamma, delta és a többi sorban.

2021 nyarára közben nagyon sok ember halt már meg, több, mint 4 millióan. De az emberek ragaszkodtak a megszokott és szerintük jól megérdemelt dolgaikhoz, utazásaikhoz, ezzel nagyon megnehezítették az orvosok dolgát. Azonban az országok vezetői nem akarták, hogy még több csalódott ember legyen, ezért elnézőek voltak, habár tudták, hogy ezzel nem segítenek az orvosoknak.

 • Történt más baj is?
 • Emlékszel? Mondtam, hogy a világ dolgai nagyon összetettek, bonyolultak. Persze, egyik baj hozza magával a másikat. Nagyon sok ember elveszítette a munkáját, elszegényedett, sokkal több lett az elkeseredett és szomorú ember. Megnőtt a bűnözés, ezért szigorúbbak lettek a rendőrök is. Közben a pénz értéke is csökkent, mivel ez a sok baj nagyon sok pénzébe került az embereknek. Sajnos mindennek felment az ára, ami ismét csak a szegény embereket sújtotta, mert a gazdagabb embereknek bőven maradtak tartalékaik. Szóval a Nagy Világjárvány alatt még tovább nőtt a szegény és gazdag emberek között a szakadék.

 • Nagyi, elfáradtam, most már inkább alszom. Lekapcsolod a villanyt?

Miért (szar) nem jó a magyar film?

A nézők szép csendben a távolmaradásukkal, vagy esetleg a pénztárcájukkal szavaznak. Mi itt. Áttekintjük, hogy miért áll gyenge lábakon a magyar film.

A filmgyártás hűen tükrözi egy szakma és akár egy társadalom állapotát. Abban a milliőben, ami a mai Magyarországon kialakult, nem is várhatunk igazából jó filmeket. Hogy miért?

Ennek megértéséhez nem árt néhány alapvetést tisztázni. Vegyük sorra, mi kell egy jó filmhez. Menjünk sorban:

 • Egy jó alapanyag. Legyen az forgatókönyv, vagy könyv, vagy színdarab, ami alkalmas a megfilmesítésre.
 • Profi dramaturgia. Azaz a forgatókönyvet, a történetvezetést jó párbeszédekkel életben kell tartani.
 • Jó színészek
 • Kiváló, szakmai stáb
 • PÉNZ PÉNZ PÉNZ

Nézzük, hogyan áll mindez össze kis hazánkban.

Forgatókönyv:

Tegye fel a kezét, aki fogta már a fejét egy magyar film megtekintése során, hogy úristen, ebből minek filmet csinálni, ez max egy ötlet egy kisfilmhez. Valószinűleg igaza van. Ne szépítsük, a forgatókönyvek nagy része egy kalap szar. Azonnal fel is tehetjük a kérdést, hogy miképpen juthat el megfilmesítésig egy rossz forgatókönyv? Csak tippjeim lehetnek, mert kívülálló vagyok, de azt gondolom, hogy ebben a velejéig mutyi és kiszolgáltatott rendszerben, ahol nem piaci alapon kerülnek százmilliók egy filmes projektre, nem is feltétlenül mindig a legjobb forgatókönyv kapja a zöld lámpát, hanem az adott ember.

Hollywoodban több ezer forgatókönyvet küldenek be a filmproducer cégekhez és ott szakemberek, előre lefektetett sémák alapján döntik el, hogy melyből lesz film és melyen kell még dolgozni. Nyilván az egyik ilyen szempont rögtön az, hogy lesz-e erre értő közönség, hiszen a film egy üzleti vállalkozás. Hát komolyan könnybe lábad a szemem, ha belegondolok, hogy az elmúlt 10 év 150 fimjéből kb ha 5 nézhető. De ezeket is leforgatták, megvágták, zenét tettek alá (erről még külön beszélünk) és rengeteg munka volt bennük. De minek? Belterjes szakmai játszótérnek? Nincs senki a folyamatban, aki azt mondja: bocs, de ez vállalhatatlan? Hát nincs. Valószinűleg hozzákurvult a folyamat a rendszerhez. Megélhetési munka lett.

Dramaturgia / színészek:

A film cselekményét jó esetben nem a széljárás, hanem a látvány és a párbeszédek viszik előre. De nem mindegy, hogy miképpen. Hát a magyar filmek nézése közben állandó szekunder szégyent érzek, se nem viccesek, se nem életszerűek a párbeszédek. Nincs az a vacak dialóg, amin egy zseniális színész segíteni tud, legfeljebb a végén megemeled a kalapodat a színész előtt, hogy mindent megpróbált. Sok színész ugyanakkor feltehetően a rossz rendezés miatt teljesen félreértelmezi a szerepet és a 20-as évekre jellemző eltúlzott ripacskodást léptet a játékába. Ami a dramaturgiát illeti, nemrég láttam a Szélcsend című kamaradrámát, ami végig egy hajón játszódik. Volt benne egy ilyen mondat: Na én felmegyek a fedélzetre, jössz? Senki nem mondta a stábból, hogy srácok, amikor megírtátok a szöveget a dolgozóban, akkor biztosan elképzeltétek, hogy ülnek lent a tatban a csajok és olyan fontosnak tűnt azt mondani, hogy felmegyek a fedélzetre, azonban egy hajóban összezárva ilyet senki sem mond, mivel a tatból csak a fedélzetre lehet felmenni (és az árbócra, de ez nem a Forrest Gump). Azaz a mondat helyesen így szólna: Na én felmegyek, jössz? Hozzáteszem, hogy a Szélcsend nem egy rossz film, csak ez a legfrissebb élményem. Lássunk egy random párbeszédet az ÁLOM.NET című filmből:

-Még sosem jártam ilyen szép igazgatói irodában

– Kisasszony, az oktatás nemcsak a hiányos tárgyi tudás pótlására szolgál, hanem a polihisztorokat megszégyenítő intelligencia lángjának fellobbantására is. Aki csal a vizsgán, az azonnal eloltja ezt a lángot. Mindenkinek kínos.

– Igen, kínos is volt! De valójában nem volt csalás. Szandra nem tudta a választ.

Szakmaiság:

A legtöbb kivetnivalót a hangmérnöki és a zenei munkában látom. A filmek jelentős részét annyira szarul veszik fel, hogy utószinkronizálni kell őket. De az pedig elveszi a film savát borsát, ráadásul megnöveli a költségeket. Persze ennek biztosan nagyon örül a szinkronszakma és a színész, de az adófizető joggal teheti fel a kérdést, miért kell kétszer eljátszani a filmet a pénzemért?

A magyar filmek zenéje többnyire annyira gyenge, hogy azon már sírok. A jó zene hozzáad a képhez, észrevétlenül kísér, lazít, feszültséget kelt, éppen, ahogy kell. Azok az amatőr zörejek és kvartyogások, amik a legtöbb magyar film alatt mennek, az tényleg szégyen. Íme egy remek példa a béna hangokra, ráadásul a stábnak annyira tetszett, hogy jó sokáig kell hallgatni egy olyan racsni-hangot itt-ott a filmben, ami különben amúgy pont csak tekeresénél nem hallatszik, mert az a szabadonfutó racsni hangja.

Mutatom milyen lenne tisztességes hangmérnöki munka után egy kerékpáros jelenet:

PÉNZ PÉNZ PÉNZ

Támogathat egy filmet egy TV, vagy sok privát szponzor, vagy maga az állam is a Magyar Nemzeti Filmalapon keresztül. Ebből Magyarországon jó nagy katyvasz tud összejönni.

Ha egy kereskedelmi TV hozza létre a produkciót, akkor pénz látvalevőleg van, de a népbutítás, ripacskodás, a végletekig elkoptatott klisék kötelezően bekerülnek.

Mutatom:

Új sorozat indul a TV2-n Stohl András főszereplésével

Ha a privát szektor kalapozza össze a pénzt, akkor feltétlenül mindenki Volkswagen-csoportos autóval közlekedik, ha kell, ha nem. CBA, vagy OTP fiók előtt parkol le és egy jól felismerhető hotelben biztosan eltölt egy hétvégét.

A Filmalapos filmeknél nincs forráshiány, viszont feltehetően szintén nem a forgatókönyv, hanem a mutyi miatt dől a lé, ami drágán kínos produktumot szül:

Valószinűleg csak a puszta véletlennek köszönhető, hogy Ms. Rendező Dobó Kata és Mr Döntéshozó Andy Vajna élettársak voltak. Különben nincs is ezzel semmi baj, csak egy kissé bosszantó, hogy az adófizetők pénzén bontogatja valaki a rendezői szárnyait és nem a szokásos utakon.

Végezetül egy szubjektív lista azokról a magyar filmekről az elmúlt 25 évből, amiket jó szívvel ajánlok megtekintésre:

Hurok 2016 – Szélcsend 2014 – Szerelemtől sújtva 2003 – BÚÉK 2018 – Félvilág 2015 – Csak szex és más semmi 2005 – A nyomozó 2008 – Moszkva tér 2001 – Kincsem 2017 – Liza a Rókatündér 2015 – Hab 2020 – Presszó 1998

Véleményem a világjárványról (COVID)

Ha attól féltetek, hogy kimaradok a véleményalkotók táborából, akkor meg kell nyugtassalak Benneteket 🙂

Először is helyezzük a mostani világjárványt történelmi és ezáltal logikai kontextusba: nem az első és valószínűleg nem is az utolsó világjárvány tört ránk. Van erről egy remek ábrám (forrás: Visual Capitalist.com).

Amint látható, a COVID-19 csak gyenge kezdő a Bubópestis (14.század) és a Fekete-himlő (16. század) mellett, de az első világháború zárásaként kitört ‘Spanyolnátha’ a maga 40-50 millió áldozatával sem semmi. Mint az ábrán is látszik a Fekete-himlő az amerikai (ős)lakosság 90%-át elpusztította, valamint évente 400e európait ölt meg. A HIV vírusra ugyan már van gyógyszer, de 1981 óta 25-35 millió ember lelte halálát miatta, köztük több világsztár is (Rock Hudson, Freddie Mercury, Antony Perkins, Isaac Asimov, Rudolf Nureyev, Alexis Arquette).

Mondom ezt csak azért, mert Magyarországon valahogy még mindig az a nézet uralkodik, hogy ez az egész egy felfújt hiszti és ezzel csak a gazdagok (Bill Gates) járnak jól. Jobb esetben az egész csak megint egy nagy BIG RESET, amit arra talált ki a háttérhatalom, hogy minket rabszolgasorba taszítson. Legjobb esetben is az a nézet terjed, hogy ez egy sima influenza és vigyázzon magára az, aki fél, aki meg nem fél, azt hagyják élni. Uramisten, mennyi ostobaságot lehet olvasni erről magyarul!

Mindeközben Magyarország feltornázta magát a lakosságarányosan a 4. (!!!) LEGNAGYOBB emberáldozattal járó országává. Ha ebből kivesszük a két miniállamot, Gibraltárt (94 ember halt meg összesen) és San Marino-t (84 ember halt meg összesen), akkor a világon a MÁSODIKAK lettek a magyarok. Ez felfoghatatlan – és egyben hihetetlen.

forrás: Worldometers

Erre a magas számra is megvan természetesen a COVID tagadó hangos kisebbség válasza. Semmivel sem hal meg több ember, mint eddig halt meg bármiben.

Alattomos és veszélyes hazugság! Mutatom a számokat, amik az európai halálozási rátát mutatják. Az alábbi ábra a teljes lakosságra vetíti 2017-től a többlet-halálozást.

forrás: EUROMOMO

A 65+ évesek körében még nagyobb az emelkedés – majdnem kétszeres:

forrás: EUROMOMO

Érdekes a hullámzás, ami amúgy remekül mutatja, hogy különben is sokan halnak meg év elején, lehet találgatni, hogy mi lehet az oka – igen, a tavaszi D vitamin hiány által legyengült immunrendszer az esélyes befutó.

Fel nem fogom, hogy akik azt terjesztik, hogy ez csak hiszti, miért nem nézik meg a számokat.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a többlet-halálozási számok annak ellenére alakultak ki, hogy majd az egész világot igyekeztek bezárni és az utazások is nagyban lecsökkentek. El lehet képzelni, hogy mi történt volna, ha mindezek a restrikciók nem következnek be. És lépjünk át most egy pillanatra a fertőzőképesség területére.

Szintén nagyon látványos ábrák elérhetők arra vonatkozóan, hogy miért veszélyesebb a COVID-19, mint mondjuk egy ‘sima’ influenza. Van erre egy változó: R (reproduction rate). Az R szám definíciója, hogy a normál életben egy fertőzött ember hány másikat fertőz meg. Az alábbi ábrán látható, hogy míg az influenza R 1.3, addig a COVID 2-2.5, azaz a fertőzőképessége majd a kétszerese az influenzáénak. Ezen felül a tünetmentes lappangás ideje 1-4 nap helyett akár 14 nap is lehet, tehát a tünetmentes fertőzött 14 észrevétlenül napig fertőz (nyilván ez is emeli az R számot 2.5-re). Végül látható az ábrán, hogy míg az influenza 2%-ban okoz kórházi befekvést, a COVID már 19%-nál tart. A halálozás végül 0.1% helyett 1-3.4% (Magyarországon 3%, azaz 100 betegből 3 meghal). Itt az ábra:

forrás: VOX

Azaz minden olyan ember, aki ezzel példálózik életveszélyeset téved és megtéveszti embertársait. ezúton is üdvözlöm a szerencsevadász és ingyen promóra hajtó politikai aspiráns szélhámost, dr Gődényt.

A fentiek azt eredményezték, hogyha politikusaink nem akarják, hogy kihaljon az idős korosztály (fő szavazóbázisuk! – ugyan már nem aktívak, tehát ergo még spórolnak is vele, mert nem kell nekik nyugdíjat fizetni), akkor kénytelenek mindent lezárni. Most jutottam el logikailag Orbán Viktorhoz és ahhoz, hogy mi a fene is történt Magyarországon.

Ha visszaemlékeztek, Viktorunk az első hullám idején mindent lezárt (nagyon helyesen), ezáltal alig volt halott. Azonban történt egy kis bibi. Aki nem dolgozik, az nem is tud pénzt keresni, tehát vagy támogatni kell a lakosságot, vagy újra ki kell őket engedni. Viktor az utóbbit választotta, mivel vagy nem tudott, vagy nem akart támogatást adni a lakosságnak (munka alapú társadalmat épített ugye, hogyan is férne ebbe bele az, hogy maradjon mindenki otthon – ‘én pedig fizetem’?).

Itt jegyezném meg, hogy UK (ahol élek) 80%-os távolléti díjat fizet minden olyan munkavállalónak, aki nem tud dolgozni a COVID miatt. Majd egy éve. Ezért a UK államadóssága az egekben van, de úgy fest az állampolgárok élete itt fontosabb, mint a redvás pénz, amit majd amúgy is megtermelünk, meg elinflálnak úgyis a pénzügyminisztériumban (növekvő infláció) majd 5 év alatt.

Máris elérkeztünk a gordiuszi csomóhoz: hagyjuk az embereket dolgozni és ezáltal alacsonyan tartjuk az államadósságot, de szélesre kell nyitnunk a kórházak intenzív osztályának és a temetők kapuját, vagy hagyjuk az embereket otthon ülni és segélyezzük őket? Nos úgy fest, hogy minden országnak saját túlélési technikája volt. Magyarország a végére csúnyán elb@szta, mert nincs ingyen vacsora. Pedig ígéretes volt a kezdet. Az első hullám még akár túl is lőtt a célon, mert alig volt fertőzött, miközben az ‘elbizakodott’ nyugati országok bíztak az egészségügyükben (rosszul mérték fel, mert az egészségügy bírta, csak az emberek tüdeje nem).

Azonban szinte minden nyugati ország mostanra kisebb nagyobb szigorításokkal elnavigál most már a vakcinázásig, annak ellenére, hogy Európában tényleg lassan haladnak a dolgok, valamint van remek egészségügyük. Magyarország mindent a vakcinázásra tett fel, még olyan áron is, hogy kínai vakcinát tol az emberekbe (erről lent később), de ahhoz képest nem halad elég gyorsan, megelőzi még a sokat szidott USA is, ahol már a népesség fele lassan megkapta az oltást (325 milliós lakosságról beszélünk!). Izrael már túl van a 100%-on azaz egy dózist már mindenki kapott. Emlékszem olyan kijelentésekre, hogyha van vakcina, akár 1 millió embert is be tudnak oltani egy hétvége alatt.

forrás: coronavirus-vaccine-tracker

És akkor a végére néhány szó a vakcinákról. Remek ábrák vannak itt is elérhetőek, ha éppenséggel az ember tényleg tájékozódni szeretne. Szépen látszik a különböző vakcinák ára és típusa. Az is látszik, hogy a Szputnyik ára több, mint a kétszerese az azonos vektor alapú AstraZenecáénak. Csak mondom.

A kínai vakcina azért nincs benne listában, mert még nincs engedélyezve. A kísérleti 3. fázisban van még mindig. Különben a kínaiak USD 37.50-ért adták Magyarországnak a vakcinát*. (*Hungary revealed it was paying $37.50 per dose for the Chinese company’s vaccine and $9.95 per dose for the Russian Sputnik-V vaccine, adding it was publishing the purchase contracts to push for more transparency. forrás: newseu.cgtn.com). Érdemes összevetni a fenti árakkal!

Mindenesetre a legjobb vakcina az, amit megkapott az ember, úgyhogy ezért most éppenséggel nem hibáztatom annyira nagyon Orbánt, habár nem éppen olcsón jutott a szerhez, annak ellenére, hogy a legolcsóbban előállítható vakcina (sima gyengített vírust tartalmaz), még engedélyezve sincs, tehát a magyarokból kísérleti egeret csinált végül is és nem Kína fizetett a magyaroknak, hanem a magyarok Kínának, nem is keveset.

Ápdét: a kínai Sinopharm hatékonyságával kapcsolatos aggályok itt olvashatók: KLIKK IDE A cikk alig pár napos és ki is derül belőle, hogy a kínai vakcina még mindig a klinikai teszt fázisában van.

Mindenki döntse el, hogy mennyire jó üzletet kötöttek.

Izrael is ezt tette különben, de addigra már a Pfizer vakcinája legalább engedélyezve lett (ők is drágán vettek különben – USD 52.50 -et fizettek egy dózisért ).

Izrael jó drágán, de idejében megmentette a zsidó népet. Ráadásul már a teraszon üldögélnek és élik tovább az életet.

Végül soraimat egy jó kis ábrával zárom, azt mutatja, hogy hogy állnak a jelenlegi (01/Április/2021) állapot szerint a fejlett és fejlődő országok a vakcinázással és a halálozással. X tengely – vakcinázás, Y tengely – halálozás.

forrás: coronavirus-vaccine-tracker

Ja nem, még akarok írni pár sort Gődényről, aki veszélyesen sok követővel rendelkezik és a legeslegveszélyesebb dolgot műveli: igazságot kever hazugságokkal, tele van a mondandója logikai bakikkal és csúsztatásokkal, ráadásul egyetlen cél vezérli, közel akar kerülni a pártalapításhoz és a saját egóját növeszti. Olcsó bazári majom, aki elég okos ahhoz, hogy kerek egész mondatokat képezzen, de nem elég okos ahhoz, hogy értelmesebb dologgal tűnjön ki, mint a tanulatlan emberek félretájékoztatása.

forrás: partizán

Mi történt az Index-szel?

Óriási változások álltak be az Index háza táján. Mivel a kormánymédia ködösít, a ballibmédia pedig nagyjából nem elemez, ezért kénytelen az ember jobban utánanézni a dolgoknak.

Megpróbáltuk Nektek összeszedni mindazt, amit az Indexről tudni érdemes.

Először is fontos leszögezni, hogy az Index egy brand, egy márkanév, mint az Opel, vagy a Sport szelet. Az Opelt a jelenleg a PSA csoport, 2017-ig a General Motors gyártotta, a Sport szeletet 1989 óta az amerikai Kraft Foods.

Az Indexet, mint média terméket a mai napig is az Index.hu Zrt. ‘gyártja’, a hirdetéseit pedig az Indamedia Sales Kft értékesíti.

Impresszum

A dolgok teljes megértéséhez érdemes áttekinteni a történetet az elejétől:

Az oldal elődje egy abCd nevű multimédiás CD kiadvány volt, amely 1992-ben indult, majd rövid úton internetes magazinná fejlődött iNTerNeTTo néven. Tulajdonosa akkor az IDG Hungary Kft volt, főszerkesztője pedig Uj Péter (jelenleg 444!, de erre még kitérünk később). Az IDG Kft-ről azt érdemes tudni, hogy az amerikai IDG Inc. kiadó magyarországi tagvállalata, azaz amerikai tulajdon.

Az akkori csapat ki akarta vásárolni az IDG-től az Internetto-t, mert az egyre népszerűbb lett és egyre több befektető érdeklődött akár pénzzel a zsebben is. Mivel nem tudtak megállapodni, a szerkesztőség felállt és faképnél hagyták az Internetto-t és vele az IDG-t is.

Megalakult az INDEX, létrehozták az anyacéget is URL Consulting Kft néven. 1999-ben vagyunk! Főszerkesztő Nyírő András, akkori fő mecénásuk a Pannon GSM volt.

Viszanylag hamar megalakult az Index Zrt, első tulajdonosai az Inventrás Kőrösi Ákos és Szőllősi Gábor (75 százalék), az internettós Nyírő, Gerényi, Uj Péter és Kéki Balázs technikai szerkesztő (10 százalék), továbbá Braun Róbert történész, Reisz Attila, a Microsoft Magyarország közelmúltban leváltott ügyvezetője, valamint Kövér József és Edward Sanborn pénzügyi magánbefektetők. A kör Nyírő távozása után további befektetőkkel bővül, és opciós részvénycsomagot kapnak az alkalmazottak is. A menedzsment tagjai: Kőrösi Ákos vezérigazgató, Braun Róbert vezérigazgató-helyettes, Uj Péter hírigazgató, Gerényi Gábor tartalomfejlesztési igazgató, Szabó Ákos kereskedelmi igazgató és Verhás Péter fejlesztési igazgató – a két utóbbi szakember a Graphisofttól, illetve a Compaqtól igazolt át az Indexhez.

2000-re Nyírő feloldhatatlan konfliktusok miatt távozik az Indextől, de ekkor még szó sincsen politikai nyomásról, vagy a politika közeledéséről, tisztán üzleti ellentétek vezettek a távozásához.

Közben azért népszerűvé vált az Index az egyedien pimasz, fésületlen hangvétel miatt, amely olyan, az Indexnél sztárrá váló újságíróknak volt köszönhető, mint pl. Szily László (később Cink, majd 444), valamint Tóta W. Árpád (ma HVG). Az írások színvonala időnként hullámzó volt, de persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehetett komolyan venni az Index-et. Nagyon sok alapos oknyomozó riport jelent meg a portálon pl. Dezső Andrásnak köszönhetően.

Az első olyan jelet, ami már akár politika-közeli befolyást is sejtethet 2002-re datálhatjuk. Ekkor vette meg az Index Zrt-t a Wallis Rt, amelynek akkori vezérigazgatója Bajnai Gordon volt (igen, az a Bajnai Gordon, aki 2009-ben ügyvezető Miniszterelnök lett). Az akkori adásvételt a 2001-es Dotcom válság okozta pénzügyi zavar okozta, azonban erre a befektetői körre már nem lehet ráhúzni, hogy politika-mentes lenne.

Bajnai Gordon – Wallis Rt

2005-ben újabb tulajdonos-váltás történt, az új befektető Nobilis Kristóf (független üzletember) és Spéder Zoltán (akkori OTP alvezér), az új vezérigazgató pedig Vaszily Miklós (akkor még részvényelemző üzletember, mára NER lovag) lett – igen, az a Vaszily Miklós, aki később részt vett az Origó “Origósításában” és a TV2 jelenlegi remek mocsár- stílusának kialakításában.

Ők így látják

De ne feledjük, még csak 2005-öt írunk, azaz bőven a 2010-es “fülkeforradalom” előtt járunk.

A politikai hatalom ekkoriban vastagon a ballib oldalé – 2002-2004-ig Medgyessy, 2004-2009-ig Gyurcsány, majd 2009-2010-ben Bajnai volt a Miniszterelnök. Csak a miheztartás végett.

Csak mondom, hogy akkoriban senki sem állt fel, hogy az Index Zrt. függetlenségéért aggódjon. Azaz várjunk csak? Ahogy tellik múlik az idő, sorra állnak fel az akkori főszerkesztők, mind a NER létrejötte után:

2010 áprilisában távozott Bodoky Tamás, 2011 augusztusában Tóta W. Árpád és Bede Márton, majd 2011. szeptember 30-ával Uj Péter főszerkesztő is lemondott, hogy 2 év múlva megalapítsa a 444!.hu-t. Egyöntetűen mind azért állt fel, mert politikai befolyási kísérletet kellett megéljenek.

Uj Péter 2013-ban a 444! indulásakor

A 444! különben Jeti Válasz néven akart elindulni, ami feltehetően jogi okok miatt nem jött össze. A tulajdonlásról itt tudsz olvasgatni (2014-es cikk).

2017-ben Uj Péter ezt írta: KLIKK a CIKKRE

Orbánék persze a hatalomátvételt követően megpróbálták kivetni a hálójukat az Indexre, amely a (viszonylagos) függetlenségével a mai napig mélyen beágyazódott tüske a körmük alatt. 2017-ben derült ki, hogy még 2014-ben az akkor még maximálisan Orbán-szövetséges Simicska Lajos opciós elővételi jogot szerzett a portált kiadó cégre. Szerencsére ezzel már csak a 2015-ös G-nap után élt. Ez nagyon fontos momentum, ugyanis jól mutatja, hogy 2014-ben, azaz 6 éve már NER-közeli oligarchák martaléka és játékszere az Index Zrt, ami azért szomorú, mert kurvára nem volt róla senkinek sem annyira tudomása. Mert nem figyeltünk eléggé.

Csak egy napig volt a Mészáros Lőrinc előtti időszak legnagyobb oligarchája tulajdonos, hogy aztán bosszúból átadja az Indexet egy alapítványnak (Magyar Fejlődésért Alapítvány), ezzel védve meg attól, hogy az ORIGO.hu sorsára jusson. Az alapítvány egy cég tulajdonában van, amit az Index jogásza, Bodolai László tulajdonol (NP Nanga Parbat 17 Zrt.) és így nagyjából ő egy személyben igyekszik lavírozgatásssal biztosítani a tartalmi függetlenséget. Addigra Simicska már összebalhézott Orbánnal, ne feledjük!

Azért tisztán látni lehet, hogy a NER szépen lassan szisztematikusan bevásárolta magát az Index Zrt-be, hiába is dugdosták alapítványba és adták a céges jogásznak, akiben mindkét oldalon megbíztak, végül 2018.09.18-án, azaz 2 éve ezt írta a szerkesztőség az INDEX címlapra, ez fontos, ezért idemásolom szó szerint:

“Évek óta a frontvonalban érezzük magunkat. Mint egy világháborúban. Hol a Vörös Hadsereg söpör át rajtunk, hol a Wehrmacht, mi meg csak kapkodjuk a fejünket. És van, amikor vészjósló a csönd. Talán ez a legrosszabb. Hetek óta lehetett tudni, hogy valami készül körülöttünk, és a csönd most tört meg. A legfontosabb: az Index.hu Zrt. részvényei a Bodolai László irányítása alatt működő Magyar Fejlődésért Alapítvány tulajdonában maradtak. Ami változott: az Index legfontosabb partnerei – a hirdetéseket értékesítő CEMP SH, valamint a szerkesztőségi rendszert biztosító és fejlesztő cég – Ziegler Gábor és Oltyán József tulajdonába kerültek. Ugyanez a két ember cégein keresztül megvásárolta Bodolai Lászlótól az NP Nanga Parbat 17 Zrt.-t, ami a Magyar Fejlődésért Alapítványt alapította.

A jelenlegi helyzetben két garancia van arra, hogy az Index úgy működjön, mint eddig.

 • Az egyik a jelenlegi alapítványi konstrukció. Amíg ez nem változik, a kuratórium egyetlen tagja Bodolai László marad, a szerkesztőség szabadon dolgozhat.
 • A másik a mindenkori főszerkesztő, akit – úgy, mint eddig – a szerkesztőség megbecsült tagjai közül választ a szerkesztőség, és támogatja bizalmi szavazáson.

Ha így marad, akkor hiszünk abban, hogy maradunk, akik voltunk, a tartalmi függetlenségünkön csorba nem esik, és azokkal dolgozhatunk, akikkel mi jónak látjuk. “ – és ezzel a lendülettel létrehozták a híres hírhedt INDEX függetlenség barométert.

Sok cikket olvastam ebben a témában és sokat kutakodtam, Bodolai ma is fűnek fának nyilatkozik, azonban soha senki nem tette fel a kérdést neki, hogy vajon mi a fészkes fenéért adta el a két NER lovagnak, Zieglernek és Oltyánnak a függetlenséget úgy ahogy biztosító alapítványt tulajdonló céget? Megzsarolták? Sarokba szorították? Ki tudja. Ha bárkinek van ilyen jellegű infója, ne tartsa magában, írja meg kommentben.

Innen már nagyon gyorsan követték egymást az események.

A fent leírt és 2007 óta tartó próbálkozások után végül Vaszily Mikós 2020-ban ismét megjelent az Index háza táján, mivel bevásárolta magát az Index Zr-nek reklámokat szállító Indamedia Zrt -be (50%-al) – ez a cég értékesíti az Index.hu mellett a Velvet, a Totalcar, a Dívány, a SóBors, a Femina, a Retikül, a Női friss, a Napi.hu, a PORT.hu, az Indavideó, az Indafotó és az  Indamail hirdetési felületeit.

Namost addigra Vaszilynek elég rémes híre volt, a fent leírt Origo.hu és TV2 átalakítás miatt (akinek tetszik a két média nívója az tegye fel a kezét), ergo, ha egy ember bekopogtat két ajtón, ahol szétdúl két családot, akkor feltehetően a harmadik ajtón való kopogtatása sem azt fogja jelenteni, hogy kürtős kalácsot hozott a tarisznyájában.

Elkezdődött a dolgozói kopogtatás is Bodolai ajtaján: “mi van, mi történik, nagyon közel van már a NER, már átlépte a küszöböt is!” Bodolai nyugtatgatta a szerkesztőséget és Dull Szabolcs főszerkesztőt, azonban a gát már áttört.

Dullék átállították a barométert “veszélyben”-re, valamint feltehetően rohangászott fűhöz-fához (én is ezt tettem volna).

Kirúgták. A szerkesztőség pedig felállt. Az Index ebben a formában eddig tudta magát tartani, elveszett.

Most 2020 augusztusában itt tartunk, ótvar nagy hazugságok jelennek meg a NER-es médiában arról, hogy Gyurcsány, meg újbaloldal, meg régi baloldal, meg Döbrögi uram nem foglalkozik magáncégekkel.

Azt hiszem, hogy akinek egy kis szövegértése van, az látja, hogy ebből egy árva szó sem igaz és merő kitaláció. Azért nem mondom, hogy fake news, mert ezt a kifejezést is lejáratták ők maguk.

Mostanában azért magához tért a NER sajtó és nem hord össze már hetet havat, abban elsőre tényleg van logika, hogy a jelenlegi baloldali liberális média-köröknek is jól jött az Index szétzilálása üzletileg. De csak elsőre. Másodikra már nem, mivel már az ezt megelőző 21 évben is tehettek volna az Index ellenében, a folyamat nagyon szépen kirajzolódni engedi a NER lassú, könyörtelen, szívós befolyásszerzését, aminek ez lett a vége.

Nem gondoljuk, hogy az Index szerkesztőség általi elveszejtése nagy örömmel töltötte volna el a NER-t és Döbrögit. A bonyolult tulajdonlási struktúra is mutatja, hogy nem nyílt hatalomátvételt akartak, hanem szépen lassan rátelepedni az Indexre és kiherélni – különben ez meglepően sokáig sikerült is. Az igazán szemfüles olvasóknak biztos feltűnt, hogy komoly oknyomozó cikkek régen nem jelennek meg az Indexen. Oda-oda szurkáltak ugyan a NER-nek, az önkormányzati választások elveszítésében tutti, hogy nagy szerepe volt az Indexnek, gondolom ez is eredményezte a folytó kéz további szorítását most.

Azt sem hisszük ugyanakkor, hogy a 2022-es választások előtt ne jönne nekik jól, hogy eltűnt az Index a jelenlegi formájában, aligha sikerül COVID közepette elindulni egy új újságnak 2022-ig. Az pedig újabb biztos 4 év a NER-nek és Döbröginek. Sok kicsi sokra ment eddig is. Még egy fa dőlt ki az erdőben.

Balul is elsülhet azonban a dolog: ha a szerkesztőségnek sikerül összegründolnia az induláshoz becsült 4-500 millió forintot, akkor a 444! + HVG + 24.hu + RTL Klub + #leszmásik szerkesztősége elég ütős ellenzéki hangot üthet meg és messzire hallható lehet a szavuk.

Ennél többet erről a kérdésről egyelőre nem tudunk írni, akit igazán érdekel, hogy mi történt, az bőven tud a fentiek alapján tájékozódni és keresgélni. Szívesen várjuk a véleményeteket lent a kommentekben, azonban a szólásszabadságban csak addig menjetek el, hogy ne kelljen törölnünk a kommenteket. 😉