Mit csinál Putyin?

Mostanában elég ritkán nyilvánulok meg, de talán a háború megér egy gondolat-tsunamit. Kifejtem, hogyan látom Putyin lépéseit az európai történelem tükrében.

Párhuzamok

Nem egyszerű a dolgot összefüggésében látni, sokan a környezetemben fel is adták. Változó türelemmel és ingerültséggel próbálom meggyőzni azokat a barátaimat, családtagjaimat, akikben kétség merül fel a felelősségi körök tekintetében. Lássuk tehát a dolgokat az elmúlt majd 100 év tükrében, mert legalább odáig kell visszalépkedjünk.

A második világháborút Hitler és Németország provokálta és kezdte. Biztosan van, aki máshogy látja, de remélhetőleg csak a törpe minoritás. Mondom ezt úgy, hogy tudom, hogy a második világháború az első egyfajta folytatása volt és úgy, hogy addigra Magyarország már elvesztette területének kétharmadát. Evvel együtt is, nagy valószínűséggel kimaradt volna a második világháború, ha nem nő ki Németországban egy autoriter vezető.

Nos a világháború elején Hitler és Sztálin sietett megegyezni abban, hogy békén hagyják egymást. Hitler “liebenstraum”-ot, azaz életteret akart magának és népének, mivel gyakorlatilag kimaradtak a gyarmatosításból (ez sem teljesen igaz, mert korábban a Habsburg birodalom azért elég kiterjedt volt), Sztálin pedig a – hogy is nevezzem – proletárdiktatúráját építgette keleten. Valószinűleg tartottak egymástól és kellően távolinak is tűntek akkor még geopolitikailag is. Volt ugyan közös érdeklődési körük – Lengyelország.

Lengyelország területi változásai 1000-1945

A megegyezést Molotov–Ribbentrop paktumnak szokás nevezni a két külügyminiszter neve után és 1939-ben köttetett két céllal. Egyrészt el akarták kerülni a kétfrontos háborút, azaz mindkét agresszor “békében” kívánt a saját agresszorkodására koncentrálni anélkül, hogy a másiktól tartania kelljen. Másrészről el kívánták kerülni, hogy a másik összefogjon a szövetségesekkel, azaz a francia-angol tengellyel. Ravasz, nem?

Azonban egy percig se higgyük, hogy Sztálin és Hitler bizalmas jóbarátok voltak. Sztálin proletárdiktatúrát hirdetett és szemernyit sem bízott a kapitalistákban. Hitler? Mélyen antikommunista volt. A sztálini Szovjetunióra ezért nem csak mint potenciális katonai ellenfélre, hanem mint a náci Németország legfőbb és legveszélyesebb ideológiai ellenségére tekintett. A paktumot ezért egy percig sem gondolta komolyan, később fel is rúgta az egyezményt, de erről majd később.

A paktum záradéka titokban köttetett és kelet-Európa felosztásáról szólt és a szövetségeseknek fogalma sem volt róla, hogy létezik. Szovjetúnió egészen sokáig tagadta a létezését.

2,5 perces angol nyelvű filmecske a megállapodásról – feliratos

A Molotov-Ribbentrop-paktum kövezte ki az utat a második világháborúhoz, amely következtében a komcsi Szovjetunió és a náci Németország 1939 szeptemberében megtámadta és elfoglalta Lengyelországot az eredeti terveknek megfelelően. Remélem kezditek felhúzni a szemöldökötöket és hümmögtök már. Fun fact: Sztálin leváltotta zsidó származású külügyminiszterét csak azért, hogy Hitler kedvében járjon az aláíráskor.

A titkos paktum aláírása 1939-ben – forrás: https://cultura.hu

A szovjet-orosz külpolitikában Lengyelország mindig is különleges helyet foglalt el a cári birodalom egykori tartományaként. És ez sajnos a mai napig sem változott. Nem véletlen, hogy a lengyelek sietve csatlakoztak a NATO-hoz, valamint nem éppen orosz-bartáságukról híresek. Most sem. Érdemes nézni a híradót, hogy miképpen foszlik szét a magyar-lengyel viszony ezen.

Sztálin ezután leült tárgyalni a szövetségesekkel is szemrebbenés nélkül. A nyugati nagyhatalmakkal folytatott tárgyalásokon (1939 – Brit-Francia-Szovjet tárgyalások) elfogadhatatlan garanciális illetve területi igényekkel lépett fel a németellenes szövetségben való szovjet részvétel fejében. Természetesen a tárgyalások sikertelenül záródtak. Jól látod, Sztálin kétfelé játszott.

ÓÓóóó, érzed a bizsergést a kezeden? Kezdünk megérkezni? Kezd összeérni a jelen és a múlt? Hát igen, a történelem már csak ilyen!

Nos azért volt szükséges ez a történelmi kitérő, mert szépen mutatja a párhuzamokat a 80 évvel ezelőtti területi igények és a mai hisztéria között. Én azt gondolom, hogy Putiyn simán becserélhető Sztálinra történelmileg. Semmibe veszi más országok integritását és évaszázados sérelmekre hivatkozva területi követelésekkel lép színre, amelyeket úgysem teljesítenek. Ezen felül illegitim módon ül a hatalmi poziciójában. Nem beszélve a személyes ambíciójáról, hogy nagyhatalmi tényezőként tekintsenek rá és népére. Erről ejtenék néhány szót alant.

NATO terjeszkedés, mint indok

Putyin többször is elmondta, hogy becsapva érzi magát. A Nyugat megígérte neki, hogy nem terjeszkedik kelet felé és ezt az ígéretét nem tartotta be, nem tehet mást, minthogy támad.

Nézzük meg ezt a kijelentést közelebbről.

A “Nyugat” igazából az első és a második világháború során kialakult független és legitim országok összessége Európa területén. Egy részük sajnos egy másik titkos paktum eredményeképpen Sztálin fennhatósága alatt maradt. Már megint egy paktum? Igen, sajnos, ez Hitler szemétledobóba kerülését követően Churchill és Sztálin között köttetett 1944-ben és arról szólt, hogy mivel Nyugat és Kelet (Sztálin) nem bízik egymásban továbbra sem, ezért olyan pufferországokat (érdekszférákat) alakítanak ki, amely biztosítja mindkét fél relatíve nyugalmát. Lényegében semmi sem változott. Nyugat továbbra is kapitalista, Kelet továbbra is kommunista maradt. Sztálin 1944-ben kvázi ugyanazt a paktumot kötötte meg Churchillel, mint 1939-ben Hitlerrel.

A titkos Sztálin-Churchill “piszkos papír/dirty paper” a tervezett érdekszférákkal

Hát utólag már kijelenthetjük, hogy ez a nyugalom azért nem volt éppen kellemes, úgy hívták, hogy hidegháború. És tegyük hozzá, hogy Magyarország, mint háborús vesztes ország ennek pont áldozatul esett és szocialista országgá vált, ahogyan az a papíron is látszik 50-50%. Feltehetően ennek tudható be az, hogy Magyarországon nem volt annyira kemény a komcsi diktatúra. És nem pedig annak, hogy Kádár apó kedves ember volt és jót akart.

De lépjünk tovább.

Nos, miközben Sztálin és utódai “békésen” építgették a szocializmust, az átkozott Nyugat is épült szépült, de közben elhatározta, hogy felkészül a legrosszabbra és létrehozta a katonai védelmi szövetségét, a NATO-t. Ez 1949-ben történt, azaz körülbelül akkor, amikor eltakarították a romokat és rendezték soaraikat, valamint kiderült, hogy túlzott közeledésre nem lehet számítani az oroszok – pardon, szovjetek részéről.

A szervezet célkitűzéseit az ún. Észak Atlanti Szerződés foglalja magában (innen a név is: North Atlantic Treaty Organization – NATO), amelynek értelmében a tagállamok minden politikai és katonai eszközt igénybe vesznek a tagországok szabadságának és biztonságának megőrzése érdekében.

1949 – a NATO megalapítása

És most kezdünk rákanyarodni a lényegre: A NATO nem egy kötelező tagságú szervezet, az jön-megy ki és be, aki akar és vállalja a tagsággal járó költségeket.

Ennek megfelelően azok az országok, amelyek nem érzik magukat biztonságban semlegesként, vagy a nagyon szimpatikus és emberarcú Oroszországtól tartanak egy kissé, dönthetnek úgy, hogy csatlakoznak a NATO-hoz. És ezt meg is tette elég sok ország. Erről itt olvashatsz magyarul.

Miközben sem Sztálinnak, sem utódainak – menjünk is szépen végig rajtuk a rend kedvéért – nem sikerült eljuttatni a kommunizmust a Nirvánába, sőt a világháború után erőszakkal létrehozott Szovjetúnió 1991-re szét is hullott, a Nyugat, minden hibája mellett töretlenül fejlődött. Erről mindjárt.

Addig lássuk ki mindenki próbálkozott történelmileg avval, hogy a Szovjetúniót naggyá tegye, ennek lesz jelentősége:

Sztálin 1924-1953 (haláláig)

Malenkov 1953 (kérészéletű elnökség – börtön)

Hruscsov 1953-1964 (ki lett rúgva)

Brezsnyev 1964-1982 (haláláig)

Andropov 1982-1984 (haláláig)

Csernyenko 1984-1985 (haláláig)

Gorbacsov 1985-1991

Előszöris vegyük észre, hogy a főtitkárok vagy halálukig, vagy bebörtönzésükig főtitkárkodtak. Micsoda kamu – főtitkár! Élet és halál urai voltak, mint most Putyin. Mindenesetre érzitek, hogy nem túl demokratikus? És nem is túl bizalomgerjesztő?

1991-ben a Szovjetúnió felbomlott. Nem azért, mert a NATO ellehetetlenítette, hanem mert egy kupleráj volt. Nem volt demokratikus, nem volt nyereséges, erőszakon és megaláztatáson és a kisebbség elnyomásán alapult. Fenntarthatatlan volt. Ameddig tartott, addig is erőszak és rettegés tartotta össze.

És most térnék vissza a Nyugatra. Még a családomon belül is órákat töltöttem avval, hogy magyarázzam, hogy a Nyugati létforma sem makulátlan. Van nekünk USA-nk, aki megúszta minimális veszteségekkel a világháborúkat és erős nagybácsiként lép fel azóta is a porondon. Próbálkozik befolyásolni a világ eseményeit több kevesebb sikerrel és 4 évente ő is kitermel egy-egy agresszív szélhámos (ifjabb Bush), vagy retardált populista (Trump) elnököt, aki több kárt okoz a világban, mint hasznot. De amit nem lehet elvitatni, az az hogy a nyugati kultúra inkább többé, mint kevésbe demokratikus, igazságos és fenntartható. Aki esetleg vitatkozna velem, annak már most mondom, hogy én is látom a szegénységet, az igazságtalanságokat, a túlfogyasztást, a pazarlást, a hihetetlen mennyiségű hulladékot. Azonban azok az alapelvek, amelyek mentén a Nyugati országok hitet tettek, úgy fest, hogy viszonylagos békében és fejlődésben való életet tesznek lehetővé nagy tömegeknek. Azért lássuk be, hogy nyugat és közép Európa életszínvonala jelentősen nőtt az elmúlt 60 békés évben.

Én azt látom és hiszem, hogy sem a Szovjetúnió, sem később a Függelen (!) Államok Szövetsége, majd Oroszország nem tudta ugyanezt biztosítani sem a világban (valamiért senki nem akart csatlakozni hozzájuk), sem internálisan.

Jelenlegi elnökük, Putyin 22 éve van hatalmon. Nem azért, mert demokratikusan megmérkőzött az ellenzékével, hallgatott bírálóira, hanem azért mert udvariasan plutóniumos teával kínálta őket, vagy elküldte őket munkatáborba, vagy éppenséggel elegánsan agyonlőtte őket az utcán. Nagyjából egyikük sem él már, aki komlyan vette, hogy bírálhatja Putyint, vagy sokan hallgattak rá, vagy népszerűvé vált. E helyen szeretném őket Nektek megmutatni, a teljesség igénye nélkül, ki ki utánaolvashat igénye szerint:

Sergei Yushenkov agyonlőtték

Boris Nemtsov agyonlőtték

Boris Bezezovsky megölték

Stanislav Markelov agyonlőtték

Anastasia Baburova agyonlőtték

Sergei Magnitsky letartóztatták, agyonverték

Natalia Estemirova fejbelőtték

Anna Politkovskaya fejbelőtték

Alexander Litvinenko beteázott, nem citrommal, hanem plutóniummal

Jurij Shchekochikhin rejtélyes körülmények között meghalt

Denis Voronenkov agyonlőtték

Mikhail Khodorkovsky – börtön, munkatábor (!) , majd számüzetés

Nos ez az ember, ahelyett, hogy egy fantasztikus és élhető országot hozott volna létre, megelégedett volna egy 4-8 éves elnöki hatalommal, jól sáfárkodott volna avval a mérhetetlen szerencsével, hogy van földgáz és kőolaj a területe alatt és az állampolgárainak jelentős jólétet és felemelkedést hozott volna, inkább autoriter rezsimet hozott létre, aki azzal traktálja az állampolgárait, hogy retteg a NATO keleti terjeszkedésétől (ami önkéntes alapon alakult, pont a tőle való távolságtartás miatt) és a nyugati fegyverektől (hahhaha) és kénytelen megvédeni az érdekeit velünk szemben. Demokrácia helyett oligarcha és ellenfeleivel kegyetlenül leszámoló rendszert hozott létre. Ráadásul rengeteg pénzt költ arra, hogy volt KGB-s módszerekkel provokáljon, dezinformáljon korrumpáljon és zsaroljon. Erre szánalmas módon nem reagált elég korán a Nyugat, ezért került zsebbe több politikus is és működhetett az orosz propaganda zavartalanul.

Gerhard Schröder volt német kancellár például olyannyira összemelegedett Putyinnal, hogy nyugdíjas korára az orosz Rosneft igazgatótanácsában találta magát. Utólagosan furcsa.

Schröeder és Putyin

Orbán sem hiszem, hogy jókedvében lett Putyin szövetségese, szinte a teljes EU és NATO ellenében. Valamilyen módon mindkettőt megfogták. Azok a mondatok, amelyek Orbán főtitkár elvtárs száját elhagyják, hogy például mi üzleti és nem szerelmi kapcsolatban vagyunk Putyinnal, az már önmagában is vérzik. Ha megnézzük, minden más ország is üzleti kapcsolatban van/volt Putyinnal (ezidáig), de attól még nem kell az orosz propagandát harsognia és erősíteni azt a hangot.

“Vitya, tudod a miheztartást, ugye?”

Nos, mindent összevetve azt hiszem elég világos, legalábbis számomra, hogy mit művel Putyin. véghez akarja vinni, azt, amit annó Sztálin kezdett el, de akkor még világháború volt!

Mi történt az Index-szel?

Óriási változások álltak be az Index háza táján. Mivel a kormánymédia ködösít, a ballibmédia pedig nagyjából nem elemez, ezért kénytelen az ember jobban utánanézni a dolgoknak.

Megpróbáltuk Nektek összeszedni mindazt, amit az Indexről tudni érdemes.

Először is fontos leszögezni, hogy az Index egy brand, egy márkanév, mint az Opel, vagy a Sport szelet. Az Opelt a jelenleg a PSA csoport, 2017-ig a General Motors gyártotta, a Sport szeletet 1989 óta az amerikai Kraft Foods.

Az Indexet, mint média terméket a mai napig is az Index.hu Zrt. ‘gyártja’, a hirdetéseit pedig az Indamedia Sales Kft értékesíti.

Impresszum

A dolgok teljes megértéséhez érdemes áttekinteni a történetet az elejétől:

Az oldal elődje egy abCd nevű multimédiás CD kiadvány volt, amely 1992-ben indult, majd rövid úton internetes magazinná fejlődött iNTerNeTTo néven. Tulajdonosa akkor az IDG Hungary Kft volt, főszerkesztője pedig Uj Péter (jelenleg 444!, de erre még kitérünk később). Az IDG Kft-ről azt érdemes tudni, hogy az amerikai IDG Inc. kiadó magyarországi tagvállalata, azaz amerikai tulajdon.

Az akkori csapat ki akarta vásárolni az IDG-től az Internetto-t, mert az egyre népszerűbb lett és egyre több befektető érdeklődött akár pénzzel a zsebben is. Mivel nem tudtak megállapodni, a szerkesztőség felállt és faképnél hagyták az Internetto-t és vele az IDG-t is.

Megalakult az INDEX, létrehozták az anyacéget is URL Consulting Kft néven. 1999-ben vagyunk! Főszerkesztő Nyírő András, akkori fő mecénásuk a Pannon GSM volt.

Viszanylag hamar megalakult az Index Zrt, első tulajdonosai az Inventrás Kőrösi Ákos és Szőllősi Gábor (75 százalék), az internettós Nyírő, Gerényi, Uj Péter és Kéki Balázs technikai szerkesztő (10 százalék), továbbá Braun Róbert történész, Reisz Attila, a Microsoft Magyarország közelmúltban leváltott ügyvezetője, valamint Kövér József és Edward Sanborn pénzügyi magánbefektetők. A kör Nyírő távozása után további befektetőkkel bővül, és opciós részvénycsomagot kapnak az alkalmazottak is. A menedzsment tagjai: Kőrösi Ákos vezérigazgató, Braun Róbert vezérigazgató-helyettes, Uj Péter hírigazgató, Gerényi Gábor tartalomfejlesztési igazgató, Szabó Ákos kereskedelmi igazgató és Verhás Péter fejlesztési igazgató – a két utóbbi szakember a Graphisofttól, illetve a Compaqtól igazolt át az Indexhez.

2000-re Nyírő feloldhatatlan konfliktusok miatt távozik az Indextől, de ekkor még szó sincsen politikai nyomásról, vagy a politika közeledéséről, tisztán üzleti ellentétek vezettek a távozásához.

Közben azért népszerűvé vált az Index az egyedien pimasz, fésületlen hangvétel miatt, amely olyan, az Indexnél sztárrá váló újságíróknak volt köszönhető, mint pl. Szily László (később Cink, majd 444), valamint Tóta W. Árpád (ma HVG). Az írások színvonala időnként hullámzó volt, de persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehetett komolyan venni az Index-et. Nagyon sok alapos oknyomozó riport jelent meg a portálon pl. Dezső Andrásnak köszönhetően.

Az első olyan jelet, ami már akár politika-közeli befolyást is sejtethet 2002-re datálhatjuk. Ekkor vette meg az Index Zrt-t a Wallis Rt, amelynek akkori vezérigazgatója Bajnai Gordon volt (igen, az a Bajnai Gordon, aki 2009-ben ügyvezető Miniszterelnök lett). Az akkori adásvételt a 2001-es Dotcom válság okozta pénzügyi zavar okozta, azonban erre a befektetői körre már nem lehet ráhúzni, hogy politika-mentes lenne.

Bajnai Gordon – Wallis Rt

2005-ben újabb tulajdonos-váltás történt, az új befektető Nobilis Kristóf (független üzletember) és Spéder Zoltán (akkori OTP alvezér), az új vezérigazgató pedig Vaszily Miklós (akkor még részvényelemző üzletember, mára NER lovag) lett – igen, az a Vaszily Miklós, aki később részt vett az Origó “Origósításában” és a TV2 jelenlegi remek mocsár- stílusának kialakításában.

Ők így látják

De ne feledjük, még csak 2005-öt írunk, azaz bőven a 2010-es “fülkeforradalom” előtt járunk.

A politikai hatalom ekkoriban vastagon a ballib oldalé – 2002-2004-ig Medgyessy, 2004-2009-ig Gyurcsány, majd 2009-2010-ben Bajnai volt a Miniszterelnök. Csak a miheztartás végett.

Csak mondom, hogy akkoriban senki sem állt fel, hogy az Index Zrt. függetlenségéért aggódjon. Azaz várjunk csak? Ahogy tellik múlik az idő, sorra állnak fel az akkori főszerkesztők, mind a NER létrejötte után:

2010 áprilisában távozott Bodoky Tamás, 2011 augusztusában Tóta W. Árpád és Bede Márton, majd 2011. szeptember 30-ával Uj Péter főszerkesztő is lemondott, hogy 2 év múlva megalapítsa a 444!.hu-t. Egyöntetűen mind azért állt fel, mert politikai befolyási kísérletet kellett megéljenek.

Uj Péter 2013-ban a 444! indulásakor

A 444! különben Jeti Válasz néven akart elindulni, ami feltehetően jogi okok miatt nem jött össze. A tulajdonlásról itt tudsz olvasgatni (2014-es cikk).

2017-ben Uj Péter ezt írta: KLIKK a CIKKRE

Orbánék persze a hatalomátvételt követően megpróbálták kivetni a hálójukat az Indexre, amely a (viszonylagos) függetlenségével a mai napig mélyen beágyazódott tüske a körmük alatt. 2017-ben derült ki, hogy még 2014-ben az akkor még maximálisan Orbán-szövetséges Simicska Lajos opciós elővételi jogot szerzett a portált kiadó cégre. Szerencsére ezzel már csak a 2015-ös G-nap után élt. Ez nagyon fontos momentum, ugyanis jól mutatja, hogy 2014-ben, azaz 6 éve már NER-közeli oligarchák martaléka és játékszere az Index Zrt, ami azért szomorú, mert kurvára nem volt róla senkinek sem annyira tudomása. Mert nem figyeltünk eléggé.

Csak egy napig volt a Mészáros Lőrinc előtti időszak legnagyobb oligarchája tulajdonos, hogy aztán bosszúból átadja az Indexet egy alapítványnak (Magyar Fejlődésért Alapítvány), ezzel védve meg attól, hogy az ORIGO.hu sorsára jusson. Az alapítvány egy cég tulajdonában van, amit az Index jogásza, Bodolai László tulajdonol (NP Nanga Parbat 17 Zrt.) és így nagyjából ő egy személyben igyekszik lavírozgatásssal biztosítani a tartalmi függetlenséget. Addigra Simicska már összebalhézott Orbánnal, ne feledjük!

Azért tisztán látni lehet, hogy a NER szépen lassan szisztematikusan bevásárolta magát az Index Zrt-be, hiába is dugdosták alapítványba és adták a céges jogásznak, akiben mindkét oldalon megbíztak, végül 2018.09.18-án, azaz 2 éve ezt írta a szerkesztőség az INDEX címlapra, ez fontos, ezért idemásolom szó szerint:

“Évek óta a frontvonalban érezzük magunkat. Mint egy világháborúban. Hol a Vörös Hadsereg söpör át rajtunk, hol a Wehrmacht, mi meg csak kapkodjuk a fejünket. És van, amikor vészjósló a csönd. Talán ez a legrosszabb. Hetek óta lehetett tudni, hogy valami készül körülöttünk, és a csönd most tört meg. A legfontosabb: az Index.hu Zrt. részvényei a Bodolai László irányítása alatt működő Magyar Fejlődésért Alapítvány tulajdonában maradtak. Ami változott: az Index legfontosabb partnerei – a hirdetéseket értékesítő CEMP SH, valamint a szerkesztőségi rendszert biztosító és fejlesztő cég – Ziegler Gábor és Oltyán József tulajdonába kerültek. Ugyanez a két ember cégein keresztül megvásárolta Bodolai Lászlótól az NP Nanga Parbat 17 Zrt.-t, ami a Magyar Fejlődésért Alapítványt alapította.

A jelenlegi helyzetben két garancia van arra, hogy az Index úgy működjön, mint eddig.

  • Az egyik a jelenlegi alapítványi konstrukció. Amíg ez nem változik, a kuratórium egyetlen tagja Bodolai László marad, a szerkesztőség szabadon dolgozhat.
  • A másik a mindenkori főszerkesztő, akit – úgy, mint eddig – a szerkesztőség megbecsült tagjai közül választ a szerkesztőség, és támogatja bizalmi szavazáson.

Ha így marad, akkor hiszünk abban, hogy maradunk, akik voltunk, a tartalmi függetlenségünkön csorba nem esik, és azokkal dolgozhatunk, akikkel mi jónak látjuk. “ – és ezzel a lendülettel létrehozták a híres hírhedt INDEX függetlenség barométert.

Sok cikket olvastam ebben a témában és sokat kutakodtam, Bodolai ma is fűnek fának nyilatkozik, azonban soha senki nem tette fel a kérdést neki, hogy vajon mi a fészkes fenéért adta el a két NER lovagnak, Zieglernek és Oltyánnak a függetlenséget úgy ahogy biztosító alapítványt tulajdonló céget? Megzsarolták? Sarokba szorították? Ki tudja. Ha bárkinek van ilyen jellegű infója, ne tartsa magában, írja meg kommentben.

Innen már nagyon gyorsan követték egymást az események.

A fent leírt és 2007 óta tartó próbálkozások után végül Vaszily Mikós 2020-ban ismét megjelent az Index háza táján, mivel bevásárolta magát az Index Zr-nek reklámokat szállító Indamedia Zrt -be (50%-al) – ez a cég értékesíti az Index.hu mellett a Velvet, a Totalcar, a Dívány, a SóBors, a Femina, a Retikül, a Női friss, a Napi.hu, a PORT.hu, az Indavideó, az Indafotó és az  Indamail hirdetési felületeit.

Namost addigra Vaszilynek elég rémes híre volt, a fent leírt Origo.hu és TV2 átalakítás miatt (akinek tetszik a két média nívója az tegye fel a kezét), ergo, ha egy ember bekopogtat két ajtón, ahol szétdúl két családot, akkor feltehetően a harmadik ajtón való kopogtatása sem azt fogja jelenteni, hogy kürtős kalácsot hozott a tarisznyájában.

Elkezdődött a dolgozói kopogtatás is Bodolai ajtaján: “mi van, mi történik, nagyon közel van már a NER, már átlépte a küszöböt is!” Bodolai nyugtatgatta a szerkesztőséget és Dull Szabolcs főszerkesztőt, azonban a gát már áttört.

Dullék átállították a barométert “veszélyben”-re, valamint feltehetően rohangászott fűhöz-fához (én is ezt tettem volna).

Kirúgták. A szerkesztőség pedig felállt. Az Index ebben a formában eddig tudta magát tartani, elveszett.

Most 2020 augusztusában itt tartunk, ótvar nagy hazugságok jelennek meg a NER-es médiában arról, hogy Gyurcsány, meg újbaloldal, meg régi baloldal, meg Döbrögi uram nem foglalkozik magáncégekkel.

Azt hiszem, hogy akinek egy kis szövegértése van, az látja, hogy ebből egy árva szó sem igaz és merő kitaláció. Azért nem mondom, hogy fake news, mert ezt a kifejezést is lejáratták ők maguk.

Mostanában azért magához tért a NER sajtó és nem hord össze már hetet havat, abban elsőre tényleg van logika, hogy a jelenlegi baloldali liberális média-köröknek is jól jött az Index szétzilálása üzletileg. De csak elsőre. Másodikra már nem, mivel már az ezt megelőző 21 évben is tehettek volna az Index ellenében, a folyamat nagyon szépen kirajzolódni engedi a NER lassú, könyörtelen, szívós befolyásszerzését, aminek ez lett a vége.

Nem gondoljuk, hogy az Index szerkesztőség általi elveszejtése nagy örömmel töltötte volna el a NER-t és Döbrögit. A bonyolult tulajdonlási struktúra is mutatja, hogy nem nyílt hatalomátvételt akartak, hanem szépen lassan rátelepedni az Indexre és kiherélni – különben ez meglepően sokáig sikerült is. Az igazán szemfüles olvasóknak biztos feltűnt, hogy komoly oknyomozó cikkek régen nem jelennek meg az Indexen. Oda-oda szurkáltak ugyan a NER-nek, az önkormányzati választások elveszítésében tutti, hogy nagy szerepe volt az Indexnek, gondolom ez is eredményezte a folytó kéz további szorítását most.

Azt sem hisszük ugyanakkor, hogy a 2022-es választások előtt ne jönne nekik jól, hogy eltűnt az Index a jelenlegi formájában, aligha sikerül COVID közepette elindulni egy új újságnak 2022-ig. Az pedig újabb biztos 4 év a NER-nek és Döbröginek. Sok kicsi sokra ment eddig is. Még egy fa dőlt ki az erdőben.

Balul is elsülhet azonban a dolog: ha a szerkesztőségnek sikerül összegründolnia az induláshoz becsült 4-500 millió forintot, akkor a 444! + HVG + 24.hu + RTL Klub + #leszmásik szerkesztősége elég ütős ellenzéki hangot üthet meg és messzire hallható lehet a szavuk.

Ennél többet erről a kérdésről egyelőre nem tudunk írni, akit igazán érdekel, hogy mi történt, az bőven tud a fentiek alapján tájékozódni és keresgélni. Szívesen várjuk a véleményeteket lent a kommentekben, azonban a szólásszabadságban csak addig menjetek el, hogy ne kelljen törölnünk a kommenteket. 😉

Illiberális demokrácia – Hungarikum

 

Orbán Viktor minden kétséget kizáróan nyomot akar hagyni a magyar és európai történelemben, nem kevés munkája és energiája van abban, hogy kitalálja, milyen módon teheti ezt meg. Azt csak ő tudhatja, hogy mi végre van ekkora küldetéstudata, sok elemzésben azt olvastam, hogy a több évnyi vereség, a mérhetetlen kisebbségi érzés motiválja.

hqdefault

A legnagyobb problémám evvel, hogy nem a választópolgárok életszínvonalának lassú, de folyamatos felemelkedésével véli ezt megvalósítani, hanem egy olyan sajátos provinciális országot akar létrehozni, amely sok szempontból szembemegy minden európai és kulturált normával. Szeretném ezeket a pontokat kicsit kifejteni, mert mint minden más a világban, ez sem olyan egyszerű.

Orbán kötcsei beszédeiből és a heti Kossuth rádiós “riportjaiból”, ahol akolmelegben érzi magát és a saját híveinek beszél azért nagyon sok mindent kinyilatkoztatott az elmúlt majd egy évtizedben. Az ebből kirajzolódó kép azért segít eligazodni.

orban__focuspoint_926x504

 

Menjünk szépen sorban mi mindent b@sznak el a NER lovagok.

Az napnál is világosabb, hogy valamiféle nacionalista polgári társadalmat szeretne kialakítani, mert “öntudatos nemzeti tőke” nélkül nincs prosperáló ország. Franciák, németek, angolok is mind így gondolkodnak, nem beszélve Trump USA-járól. Nincs is ezzel semmi baj, már akkor, ha a rendszer organikusan alakul ki.

Mi evvel a probléma itthon? Az, hogy szembe megy a történelmi sajátosságokkal. Történelmileg ugyanis a polgári tőke és relatív jólét hosszú évszázadok alatt jött létre. Egyrészt polgári forradalmakkal, melynek során a dolgozó rétegek akár vérrel övezve egyre több jogot vívtak ki maguknak (csak mutatóba: nyugdíj, éves szabadság, korlátozott munkaidő, szakszervezetek, sztrájk, szólásszabadság, gyülekezési jog) másrészt tőkefelhalmozással, amely munkából származik és a felhalmozott tőke generációról generációra öröklődve erősödik, csiszolódik a tapasztalatok továbbélése révén.

revol

Magyarországon ezek többnyire sorra elmaradtak. A polgári forradalmakról többnyire gondoskodtak az éppen regnáló uralkodó osztályok és véresen leverték. Elég ha az 1848-as vagy az 1956-os forradalomra gondolunk, igaz egyik sem nevezhető tisztán polgári forradalomnak, de viszonylag széles néptömegek tudtak vele azonosulni.

12_pont

Tekintve, hogy Magyarországon esélye sem volt széles és nagyívű polgáriasodásnak ezért nem is volt olyan réteg, aki tömegesen jogokat követelhetett volna magának. Akár tetszik akár nem, Magyarországon a XX. század elejéig tartotta magát az elmaradott provinciális rendszer, amire jellemző volt az előjogokkal rendelkező nagy- és középbirtokos  rend, valamint majdnemhogy jogfosztott jobbágyság. Polgári rétegek kialakulása leginkább a zsidóságra volt jellemző, valamint Budapesti értelmiségiekre. Vidéken értelemszerűen a jegyző, orvos és néhány közigazgatásban dolgozó élt csupán polgári életet.

Emellett a két világháború kimenetele sem volt túl szerencsés számunkra. Rossz oldalon álltunk, kétszer is. Az első alkalommal az országhatáraink lettek átszabva

(lássuk be – részben igazságosan – hiszen a milliós elnyomott és magyarosított nemzetiségek/kisebbségek saját országra vágytak, valamint másrészt rettenetesen igazságtalanul – Erdélyben és más határokon belül rekedt magyarok), második alkalommal pedig odavetettek bennünket pufferországként Sztálinnak.

 

Történelmileg nagyon is logikus lépés volt mindkettő a nyugati szövetséges hatalmak hatalmak részéről. Ugyanakkor számunkra természetesen végtelenül fájdalmas. Első esetben fel kellett számolni egy óriásira duzzadt, több forrongó nemzetiséget is magába záró provinciális, polgári fejlődésében megrekedt országot, amely gyakorlatilag az első világháború kitörésében vezető szerepet játszott, majd pedig a második esetben valahogy meg kellett védje magát a nyugat Sztálin rettenetes erőfölényétől és a baloldali kommunista eszméktől. Mi vesztesek voltunk, ismét odadobtak bennünket. Churchill is megmondta: ki mert volna szembeszállni a felbőszült Sztálinnal?

 

Nos ez a kis kitérő megmutatta, hogy Magyarországon esélytelennek mutatkozott a polgárság tartós és megszakítás nélküli fejlődése és tőkefelhalmozása, azaz a polgárosodás.

polgarosodas_mo1

Visszakanyarodva Viktorhoz: megértem, hogy felismerte a polgárság jelentőségét, a probléma azzal van, hogy a polgárságot ő saját maga szeretné kifejleszteni, csakhogy szisztematikusan lenyúlt, átirányított és nem őt illető tőkével, valamint csak a legközelebbi ismerőseire és családjára gondolva, valamint rendkívül rövid idő alatt. Ezt nevezik oligarchikus rendszernek. Amellett, hogy törvénytelenségek sorozatát kell ezzel elkövesse, amit sajnos törvényekkel is legitimál a rendszere, van ezzel az elvvel egy történelmi probléma is. A nem versenyhelyzetben megerősödött polgárság, aki állami segítséggel vagy törvénytelenül jut tőkéhez, soha nem lesz sem versenyképes, sem erős.

bp_mkb_banks_20141216105309745

Ők egyszerűen csak bűnözők és felelősségre kell őket vonni. Így teszi a családját – földijét – haverságát is szinte észrevétlenül bűnözővé. Nem hiszem hogy Ráhel nem gondolta komolyan, hogy ő tisztességesen él. Ebben nőtt föl, honnan tudná, hogy nem ér úgy gazdagodni, hogy állami pénzen kapott VIP hitelből vagy sima szektorok lenyúlásával jut kezdőtőkéhez úgy, hogy ahhoz más nem is fér hozzá?

2019-01-13_121806

Amellett a történelem ingája minél szélesebben leng ki, annál nagyobbat üt, amikor visszatér. Hát ezt az ingát ő jó alaposan kilengette most. Nem hiszem, hogy lesz az a legfőbb ügyész, aki ebből kimossa majd őket, ha esetleg megint fülkeforradalom lesz.

budapest (16)

Nos tehát a NER létrehozza erővel a polgárságot és ez a polgárság hivatott majd munkával és tőkével és szakértelemmel ellátni a munkás néprétegeket. Ugye érezzük, hogy ez nem OK és köszönő viszonyban sincs az európai értékekkel?

4441

Itt mennék bele az “illiberális” jelző jelentőségébe. Mivel Viktor okos gyerek, érzi ő, hogy kilóg a lóláb, ezért aztán fogalmat is alkotott erre. Európa olvasatában az “illiberális” csak egy szánalmas próbálkozás arra, hogy elfedje a fentieket és megkülönböztesse magát a liberális demokráciáktól különböző hivatkozási alapokkal és folytonosan belekeverve az egészbe a migrációt.

Ettől a témától nem is nagyon szükséges eltávolodni, hiszen a NER teljes képtelensége erre – valamint néhány szimbolikus más lépésre – épül.

 

Hiszen egy természetellenesen és mesterségesen létrehozott uralmat és hatalmat kell minden erővel – hatalmi eszközökkel – valamint további törvénytelenségekkel fenntartani. Orbánt nem menti fel ez alól az sem, hogy legitim a hatalma, hiszen egyrészt a szavazók nem emiatt szavazták meg a NER-t újra és újra, hanem a mesterségesen gerjesztett bevándorlók elleni félelem, valamint a baloldali ‘kormányzás’ teljes kudarca miatt.  Menjünk sorban ismét.

 

Démonizálás:

A NER mostanra elérte, hogy a civil, azaz NGO (non-goverment organizations) csoportokat démonizálták, összekötötték Soros Györggyel, akinek kétségtelenül vannak civil kezdeményezései és érdekérvényesítő képessége, azonban messze nem az összes NGO köthető Soroshoz, valamint a Soroshoz köthetők között is van rendkívül hasznos kezdeményezés is. Például ingyenes jogsegély szolgálat. A civil szerveződések nagyon fontos részei egy egészséges társadalomnak, ugyanis a társadalom sokszínű, a politikai pártok nem tudnak és nem is akarnak mindenféle marginális területekkel, vagy éppen érdekeiken kívül eső dolgokkal foglalkozni, valamint azt se felejtsük el, hogy nemcsak konzervatív lelkületű belenyugvó és komfortista emberek élnek az országban, a változtatni akaró progresszív emberek világszerte radikálisabb, de törvényes eszközökhoz nyúlnak – lásd Greenpeace, Amnesty, Wikimedia, WWF, Doctors Without Borders.

ngongo-4

Ezért végtelenül felháborító, hogy a NER rászállt a civil szervezetkre, nyilvánvalóan azért, mert képzett és kommunikációra képes emberek megnyilvánultak a NER ellenében, vagy éppen a menekültek védelmében. Erre minden joguk megvan! Pont attól demokrácia a demokrácia, hogy engedi tevékenykedni a más véleményen levőket és a más érdekek mentén ügyködőket. És ez alól nem ment fel az “illiberális” jelleg sem.

Ugyanez a helyzet a liberálisokkal. A liberális párt valóban felülreprezentált volt és sok korrupciós ügyük volt (habár nem intézményesítetten loptak, mint most), de ez nem jelenti azt, hogy minden liberális érzelmű embert démonizálni kellene. Ilyen erővel a polgárok is démonizálásra kerülhetnének. Egyszerű demagógia bántani a liberalizmust. Szükség van rá, mint ahogy szüskég van sok más típusú emberre is ahhoz, hogy sokszínűek maradhassunk. A liberálisok 5-10% közötti sávban mozognak minden társadalomban. Tessék utánaolvasni, mit is jelent liberálisnak lenni.

sleco_chart

Sokan nem is tudják az igazi politikai hovatartozásukat, mert Magyarország a végletekig hazug és képmutató a politikai pártok tekintetében is. Itt egy kis segítség:

https://www.politicalcompass.org/test

Bevándorlás: ez a téma 2019-re odáig fajult, hogy Orbán azt próbálja elhitetni velünk, hogy Európát nem jobb és baloldali erők szembenállása, hanem bevándorláspárti és bevándorlás-ellenes erők harca jellemzi. Ez szemenszedett hazugság és színtiszta populizmus. Minden ország tisztában van vele, hogy a bevándorlást szabályozni kell, sokszor írtam már arról, hogy a bevándorlás nem magától és soros György miatt alakult ki. Emberek 10 milliói élnek háborúban, mély szegénységben, kilátástalan életre kárhoztatva. A globalizáció egyik hozadéka, hogy rálátnak az európai életre, nyilván az interneten. Természetesen megpróbálnak ide menekülni. A mi dolgunk Európában az lenne, hogy minden segítséget megadjunk az ottani viszonyok rendezéséhez (további kizsákmányolás helyett), valamint a menekülteket, bevándorlókat a törvény betartására kötelezzük a csempészek ellen pedig fel kell lépni, akár erőszakkal is. Semmi egyébre nem jogosít fel minket a világon semmi sem.

before-after-war-photos-aleppo-syria-fb1

Azzal semmi baj sincs és senki nem veti Orbán szemére, hogy nem engedi be az illegális menekülteket. Más ország is ezt teszi, vagy tenné. Azonban minden emberi lény megérdemli az emberi bánásmódot. Akár illegális menekült, akár nem. Tessék körbenézni, Málta, Olaszország, Spanyolország sem engedi be a hajókat, amelyek illegálisan jönnek át a felségvizeikre, vagy (akár Soros György által fizetett mentősegységek is mentik meg őket) próbálnak kikötni mentőhajókon. Nyilvánvalóan kényes helyzet. Ha azonnal beengedjük őket, az szinte meghívó a többieknek (ld Merkel korai hibás döntése), ha nem engedjük be őket, akkor vízbe vesznek, ami emberiség elleni bűn és egyáltalán nem európai szint.

migrants

Ergo ott tartják őket hetekig hánykolódni, néhányuk talán vízbe is fúl emiatt, mint járulékos veszteség. Nyilván elmegy a híre és sokan nem mernek emiatt belevágni. Azonban amikor bejutnak, akkor emberi módon bánnak velük. Lehet emberi módon kiutasítani is.

Erre a humanitárius katasztrófára egész belpolitikát építeni egész egyszerűen felháborító. Ugye senki nem gondolja komolyan, hogy Maygarországot ellepnék a menekültek? És ugye azt sem, hogy soros György egymaga intézi az egész kortárs világtörténelmet? Ezt találom a NER legpusztítóbb hazugságának. Emberi félelelmre és gyűlöletre játszva téríteni el az emberek gondolatvilágát a valós problémáktól…és erre hatalmat építeni, ez az ami Hitler szintjére süllyeszti ezt a rezsimet. És ezt kéri rajta számon az EU és Sargentini is.

Fékek és ellensúlyok

a baloldali értelmiség rongyosra koptatta ezt, de a jelentését nem tudta a faék egyszerűségűre züllesztett NER kommunikációval szembeállítani (REZSICSÖKKENTÉS/STOP SOROS/MIGRÁCIÓ).

Mindenféle demokráciában van kormányzó párt és van ellenzék. Az ellenzéknek az a dolga, hogy bírálja a kormányt, a kormánynak az a dolga, hogy kormányozzon. Itt van  vége. Vannak ellenzéki sajtótermékek, amelyek a kormányt bírálják és kormánypárti sajtótermékek, amelyek a kormányt éltetik. Mindkét oldal különben tudósít minden féléről, ami a világban történik. Érdekesen. Olyan érdekesen, hogy a vásárlók ezt megvegyék és ezért érdemes legyen benne hirdetni a piaci szereplőknek.

Ehhez képest nálunk az történik, hogy az ellenzéki lapokat felvásárolják az eredeti tulajdonosától (ORIGO), vagy felvásárolják és bezárják (NEPSZABADSAG) az oligarchák, vagy alig észrevehetően ellenőrzés alá vonják (INDEX). Ráadásul pár napja az összes ilyen módon felhalmozódott médiát egy kalap alá vonták.

74bdjze6tbj8cg6ta

Ezen felül a hirdetések nem maguktól jönnek már, hanem állami cégek hirdetnek – persze csak a kormánypárti médiumokban. El tudjátok képzelni, hogy a BBC-ben az Angol Villamos Művek hirdessen? Azonnal fejek hullanának!

tips_section_wecan_ranking

Tehát a sajtó, mint hatalmi ág sem független már. Van ugyan Index, de nyomás alatt van a hirdetések miatt. A kormánypárti ellenőrzés alá vont sajtótermékek pedig állami hirdetések útján és állami támogatással tartják fent magukat és néha már-már

Ezen felül a közmédiának és a bíróságoknak, valamint az alkotmánybíróságnak is kutya kötelessége függetlennek lenni. Jelenleg e 3-ból egyik sem az, a közszolgálati TV és rádió majdhogynem 50-es évek-beli csaholással tudósít és hallgat el. Emellett pofátlan éves 80 milliárd forintot költ.

allami_media_koltsegvetes-0925

A “független” ügyészség élére egy hű Fidesznyiket, Polt Pétert ültették, aki elszabotál minden olyan nyomozás indítást, vagy vádemelést, ami a NER lovagok ellen irányulna.

poltstat_0

A parlament elnöke is Fideszes, ráadásul akoltárs Kövér László. A köztársasági elnök is Fideszes, akoltárs – Áder János Az alkotmánybírák is Fideszesek, vagy Fideszes többségben vannak.

Ha az összes olyan intézmény, amelynek függetlennek kellene lennie, Fidesz kézben összpontosul, akkor vajon milyen demokráciáról beszélhetünk Magyarországon? A választók által biztosított 2/3  nem ad elég önbizalmat a Fidesznek arra, hogy tisztességesen kormányozzon? Emlékszem még Orbán Viktor első választás utáni első mondataira: ” Alázat és tisztesség”. Azt hiszem ezt ránk értette, nem saját magukra.

Végül egy őszinte mosoly a NER-től, szép álmokat!

 

77yziabnf5w3lueas

“Aki demokráciában alszik, az diktatúrában ébred”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelmi parlamenti fotó

Ma készült egy páratlan fénykép egy – az ellenzék által kért – rendkívüli parlamenti ülésről, amit a Fidesz elszabotált, azonban a teljes ellenzék részt vett rajta.

Így elkészülhetett a fotó, amelyen csak az ellenzéki padsorokban ülő képviselőket látunk.

 

Íme, gy fest a parlamentünk, mikor a teljes Fidesz/KDNP frakció hiányzik és minden ellenzéki ott van.

pl.jpg

Ha kigyönyörködtük magunkat, akkor emlékeztetőül a 2018-as választások eredménye:

Részvételi arány: 70% (8,3 millió szavazóból 5,8 millió adta le a szavazatát)

Ebből a 70%-ból –

49,27% szavazott a Fideszre

19.06% a Jobbikra

11,91% az MSZP – Párbeszédre

5,37% a DK -ra

7,06% az LMP-re

Akik nem jutottak be, de gyűjtöttek szavazatot ( 5% ugye a limit)

3% a Momentumra

1,73% a Kétfarkú Kutyára

2,6% Minden egyéb  kicsi és/vagy kamu pártocskára

Azaz az ellenzéki pártok többségben vannak a Fideszhez képest számszakilag és összesen több, mint 2,8 millió magyar ellenzéki szavazót képviselnek. És akkor még nem beszéltünk a nem szavazókról. Sajnos ők  nem szavaztak senkire.

 

Akkor most ennek tudatában nézzük meg újra a képet és vegyük észre mi a baj a magyar választási rendszerrel és a pártok legitimitásával.

 

 

 

 

 

Rabszolgatörvény – egy magyarázat

Ne felejtsük el blogom állandó jelszavát: mindent összefüggéseiben kell vizsgálni, mindig hátrébb kell lépni egy lépést, hogy jobban lássuk a teljes képet.

 

Vegyük górcső alá most az úgynevezett “rabszolgatörvényt” ( Különben Szatmáry Kristóf (Fidesz) és Kósa Lajos (Fidesz) 2018. november 20-án nyújtotta be az Országgyűlésnek A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról című törvényjavaslatát a Munka törvénykönyve módosításáról. Az eredetihez képest módosult törvényjavaslatot az Országgyűlés 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. Áder János december 20-án írta alá, és már aznap ki is hirdették – 2018. évi CXVI. törvény ).

Érdekes módon a német sajtó nem is rabszolgatörvénynek, hanem BMW-törvénynek titulálja a most elfogadott túlóra törvénytervezetet.

Magyarország remekül és ellenállás nélkül kiszolgálja a német autóipart olcsó magyar összeszerelő-munkaerővel. Az Audi máris Európa egyik legnagyobb üzemét üzemelteti Győrben, a Mercedes Kecskemétre települt és szereltet össze, most pedig a BMW jön – ezúttal Debrecenbe.

bmw-ungarn-746e9f45

A német sajtó megszólaltatta Wolfgang Lemb-et, az IG Metal tröszt igazgatósági tagját, aki szerint egyenesen a  német multicégek Magyarországon kísérletezik ki, hogy mennyit bírnak a melósok (forrás: Der Standard).

Attól még távol állunk, hogy Viktort – Putyinhoz hasonlóan bojkottálják a nyugati cégek, azonban az kétségtelenül látszik, hogy jó alaposan kihasználnak bennünket. Amíg a magyar nép nem éled végre fel és nem áll ki a saját érdekeiért, addig vezetőink ízlés szerint meglophatnak, kiárusíthatnak és rabszolgává tehetnek bennünket.

Rendszerben kell látni a dolgokat. Viktor jobbra lefeküdt Putyinnak, mert Putyin érdeke, hogy érdekszféráját minél nyugatabbra tolja (nem véletlen, hogy lerohanta Krímet – ugyanezen okból) és valamivel sikerült megfognia Orbánékat is, mint az EU leggyengébb lácszemét. Ki tudja mivel…mindenesetre tudjuk, hogy Putyin nem válogat az eszközökben, ugyanakkor Viktor nyilván zsarolhatóbb, mint egy tényleg demokratikus állam vezetője. Ezen felül kezében a gázcsap és az olajcsap is, hogy más ne mondjak.

russia-vladimir-putin-cartoon

Balra is lefeküdt azonban a nyugati termelő nagytőkének is elvtelenül azzal, hogy támogatja a cégeket abban, hogy ide telepedjenek, olvasd csak el ezt a cikket és nézd meg a kormányadatokon alapuló infografikát ITT. Látszik, hogy messze a legtöbb támogatás német cégekhez ment (ennek csak majd fele ment magyar cégekhez – ennek is egy része haverokhoz, KHMM)

Ezzel különben nem is lenne különösebb baj, ha közben mi magunk is próbálnánk erősödni és több pénzt pumpálnánk kutatás-fejlesztésbe és valamiféle önálló termelésbe. Nem annyira demagóg dolog ám arról beszélni, hogy nem stadionokba kell pumpálni a pénzt. A stadionok csak pénznyelők, de minden fejlődésbe fektetett forint busásan megtérül évtizedek távlatában és csökkenti az ország kiszolgáltatottságát.

Sajnos azonban úgy fest nem történik más, minthogy a munka törvénykönyv módosításával kedveznek a német befektetőknek – a magyar dolgozók érdekeinek sárba tiprásával. Sajnos a teljes nemzetközi sajtó is úgy látja: Magyarországon a közhangulat romlása miatti nagy fokú elvándorlás és a betelepülés teljes kizárása miatt munkaerőhiány alakult ki, amit Orbán rezsimje saját magának teremtett és most nem éppen állampolgárbarát eszközökkel igyekszik fenntartani az egyensúlyt.

Mi pedig közben egyre csak szegényedünk.

Éppen a héten jelent meg különben egy EU-s statisztika arról, hogy mekkora Magyarország és a többi EU-s ország tényleges egy főre eső vásárlóereje (AIC – Actual Individual Consumption, azaz aktív egyéni fogyasztási index). A szánalmas utolsó előtti helyet szereztük meg, már csak Bulgária szegényebb nálunk. És egyre csak nő a lemaradásunk. Románia, Szlovákia is megelőzött bennünket. Érdemes kicsit elidőzni az alábbi táblázaton. A bal oldali tábla mutatja 2015-2016-2017 es százalékos helyezésünket, ahol az EU átlag 100%. Jól megfigyelhető a 3 éves trend is országonként is akár.

pc

Nos hiába az évi 100 milliárdnál is több kidobott forint arra, hogy Viktorék a lenyúlt sajtóban és a plakátokon meggyőzzék a magyar állampolgárokat arról, hogy egyre jobban élünk, ez tényszerűen nem igaz! Sőt, minden EU-s ország elhúz mellettünk. Csehek (82%)/lengyelek (76%) már a pulcsit is megkötötték, mi még be sem tértünk a fonalboltba sem. De még a sokat fikázott görögök (76%) és spanyolok (89%) is messze magasan felettünk vannak.

Az a meglátásom, hogy  kulcsfontosságú, hogy ne csak “tüntizzünk”, hanem komoly országos munkabeszüntetéseket indítsanak a szakszervezetek. A tüntetésekkel semmit nem lehet elérni hosszú távon. Rövid távon is csak “csürhe” benyomást keltenek a tüntetők. A rendszert megváltoztatni, demokratizálódni, a magyar érdekeket érvényesíteni csak országos sztrájkkal lehet.

Lehet ugyan fikázni a baloldali harcos fiatalokat, de a soha ne feledjétek: a munkásosztály érdekeit soha nem a jobboldali kormányok képviselték, mindig is a bal oldal. A progresszivitás is a liberális baloldalra jellemző nem a vadászgató húsos tokájú kereszténydemokratákra.

Igényes nézni és olvasnivaló balos tudattágítás céljából:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miért menjek el szavazni? 2014

Biztosan sokan vannak dilemmában a mostani szavazás előtt. Szarul állunk, a politikusokba és a rendszerbe vetett bizalom konvergál a nulla felé.

Még Török Gábor is szűkszavú volt a blogján evvel kapcsolatban. Mit mond Soundria?

Mindenekelőtt azt, hogy ebben szigorú vagyok. Aki ebben az országban él, vagy állampolgár, annak vannak jogai és kötelezettségei. Tudom, hogy ebben sem hisznek már sokan. A választójog szerintem az egyik ilyen jog, amivel vétek nem élni.

Lehet utálni a politikusokat (én is azt teszem), de akkor is el kell menni szavazni, mert nincs más törvényes lehetőségünk arra, hogy irányítsuk a dolgokat.

Előbb egy kis matek, aztán egy kis FAQ.

Nos nézzük a 4 évvel ezelőtti szavazást, lecsupaszítva:

Először is 2010-ben még két fordulós volt a választás. Az első fordulóban a választásra jogosultak 64%-a ment el szavazni, számszerűsítve 8 034 394 jogosult emberből 5 172 222.

A második fordulóra már csak a jogosultak 46%-a ment el. Fentiek alapján az alábbi szavazati arányok alakultak ki:

Mivel a választási rendszer csak azokkal tud számolni, akik kinyilvánítják a véleményüket, ezért például 68%-os hatalomhoz jutott egy párt, amire érdemben csak a választásra jogosultak 44%-a szavazott. Torz eredményeket is hozhat tehát, ha otthon maradsz. Nem igaz tehát, hogy nem érdemes szavazni. Ha azok között a milliók között vagy, akik nem szavaztak, nem kérhetsz számon semmit senkitől.

FAQ:

Nem értem ezt az egészet!

Nos, tájékozódj! Nem csak a TV, a mobiltelefonok és a plázák világában kell tisztán láss! Némi állampolgári ismeretre is szert kell tenned!

Ma Magyarországon képviseleti demokrácia van, azaz a választópolgárok (azaz Te magad) képviselőket választanak, akik maguk helyett berohangálnak a parlamentbe és szavaznak helyettük a fontos kérdésekben (az más kérdés, hogy ez működik-e a valóságban, de hidd el, működővé lehetne tenni, ha figyelnél). A képviselők viszont többnyire pártokba tömörülnek, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért. Ebből az a rendszer alakult ki, hogy egy pártra és egy egyéni választókerületi képviselőre adhatod le a szavazatodat négyévente. Vannak más rendszerek is, de Magyarországon ez terjedt el. Svájcban például konszenzusos rendszer van, a fontos dolgokról népszavazásokat tartanak. Az érdekesség kedvéért: 1848. és 2006. év között összesen 543 népszavazás volt Svájcban.

Angliában például parlamentáris monarchia van, azaz a királyi család uralkodik, de a parlament kormányoz. Miért jó ez? Mert a legfőbb hatalomért így nincsen versengés, ezért eleve van egy stabil pontja a kormányzásnak. Nálunk sajnos egyáltalán nincs konszenzus, csak egyvalamiben: semmiben sem értünk egyet! De vissza a választási rendszerhez:

Itt egy nagyon korrektül megcsinált infografika az eddigi választásokról. KLIKK IDE. Remekül követhetők a tendenciák, pártpreferenciák rajta. Talán segíti a tájékozódást. Szintén ezt a célt szolgálja egy közvéleménykutató cég weboldala, a Pártkereső, amely a lakosságot jelenleg feltehetően (a sajtó által sulykolt) foglalkoztató kérdések megválaszoltatásával próbál segíteni. Mérsékelt sikerrel. ugyanis a weboldal megmutatja, hogy nincs is akkora eltérés a pártok programjai között, mint elsőre gondolnánk. Jómagam például a következő eredményt kaptam:

2014-02-17_141633Sajnos a weboldal rettentően egyszerűsít: a kérdőív kérdéseinek többsége egymással összeegyeztethetetlen felvetéseket tartalmaz, gyakorlatilag akár az igen, akár a nem választ jelöli be az érdeklődő, teljesen mindegy, mert a kérdőív nem ajánl fel megfelelő válaszlehetőséget. A semminél mégis több!

Ugyan mit számít az én szavazatom?

Erre egy képpel válaszolok:

64444_562399537161686_2026210095_n

Azért nem akarok szavazni, mert nincs kire!

Nos vagyunk így egy páran. Sajnos a magyar választási rendszerbe nincs beépítve az “egyik pártra sem szavazok” szavazat. Pedig lehetne. Viszont, ha elmész és tiltakozásul érvénytelen szavazatot adsz le, például így, akkor is hallattad a hangod! Bátran menj el tehát szavazni és akár “szavazz Fasszal” <– ez egy mozgalommá vált időközben

24834_108236142549188_2689424_n

Képzeld el milyen nemzetközi botrány lenne, ha ebben az országban 3 millió ember szavazna fasszal. Ellenben az, hogy 3 millió ember el sem megy szavazni az senkit sem érdekel.

Más kérdésem van! Kérdezhetek?

Persze, írd be kommentbe! 🙂

Simon Gábor-gate és ami mögötte van

Újabb kegyelemdöfést kapott a baloldali ellenzék. Az MSZP alelnökéről Simon Gáborról kiderült, hogy mintegy 250 milliós betétje van egy osztrák pénzintézetben, amiről elfelejtett vagyonbevallásában megemlékezni.

hirado19_simon_140204-1024x576

Persze ma Magyarországon az a hír, amiből hírt csinálunk. Ha egy homeless odaszarik az utcasarokra és naponta 5-ször bemondják a hírekben, hogy odaszart, máris bekerül a köztudatba és mindenki hangosan csaholva megveti érte az összes kéregetőt. Ha csak csendben odaszarik, akkor meg a kutyát sem érdekli. Fontos észrevennünk, hogy maga a hírközlő csatorna gyártja ma már a híreket.

De mi köze ennek az MSZP-hez? Nagyon egyszerű. Ma a közvélekedés a politikusokról az, hogy korruptak. A dolgok gyorsan összerakhatók, ha már a sajtó is beszél róla. Menjünk sorban józan paraszti ésszel, mint mindig:

Az elmúlt évtizedben szinte minden önkormányzat eladósodott –azaz pontosítsunk. Az önkormányzat vezetői hiteleket vettek fel, kötvényeket bocsátottak ki az őket megválasztó lakosok nevében kereskedelmi bankoktól vagy üzleti körök felé. A sajtóban megszellőztetettekből kiderül, hogy Simon Gábor esete járható út volt, elment tárgyalni a bankkal, és cserébe az ott felvett drága hitelért vagy kötvénykibocsátás finanszíroztatásáért kapott egy pivát számlára 250 milliót. Pofonegyszerű ez kérem! Nem kell hozzá okosnak lenni, csak végletesen korruptnak.

A lényeg itt nem az, hogy megszellőztették a hírek ezt, nem az, hogy ki nyomta fel Simon Gábort a felesége vagy nem, meg hogy lemondott, meg hogy mit hazudott,  hanem az, hogy Simon Gábor egy mintát követett, feltehetően nem egyedi volt az esete. Mint ez a link is mutatja (klikk a képre), 612 milliárdot tapsoltak el az önkormányzatok:

20121114_PEL_7134_496

Egy egészséges társadalom ilyen esetben beindítja az önvédelmi reflexeit – oké. akkor vizsgáljuk ki egytől egyig az elmúlt mondjuk 10 év összes önkormányzati hitelfelvevőjének magánvagyonát, vonjuk adóvizsgálat alá őket, mivel megalapozottan gondolhatjuk, hogy milliárdok csücsülnek a számláikon a mi pénzünkből. Ez nem atomfizika. És levonhatunk mélyebb következtetéseket is, miért ne? Az összes állami vezető tisztségviselőt adóvizsgálat alá kell vonni, hiszen mostanra számtalan módon bizonyosodott be, hogy hűtlenül és korrupt módon bánnak az állami közvagyonnal. Kicsit megturkálni. Az a párt, aki ezt bevállalná 8 évre bebiztosítaná magát, mert mindenki rájuk szavazna. Én biztosan.

Ezzel szemben nem történik lófasz sem. Tördeli a kezét az MSZP, hogy ez most nem jött jókor a választások előtt. Morzsolja a kezét a Fidesz, mert ez most jól jött a választások előtt.

És mi? A gondolkodó emberek átlátnak a szitán, a nem gondolkodók megint az egyik oldalra állnak. Nem látják át, hogy Fideszes és MSZP-s polgármesterek is vettek fel ilyen hiteleket, bocsátottak ki ilyen kötvényeket, feltehetően mindegyik privát számláján ott figyel a lenyúlt %-ból a pénz. Itt a mintázat a lényeg, ami kirajzolódik. Ebbe bele kellene bukjon a teljes regnáló politikai elit, aki lenyúl minket, szívja előlünk a friss levegőt és megfojt minket. Földmutyi, trafikmutyi, önkormányzati hitelmutyi, közbeszerzés mutyi, Paks mutyi, mennyi mutyi kell még, hogy felébredjünk?

Nézzük meg a cseheket! Klikk ide >> KLIKK

Átvernek minket az orrunk előtt, mint az itt a piros, hol a pirosban.